„Gondtalan” diákévek?

A tanulás mellett munkát vállalnak

2001. július 6., 02:00 , 25. szám

Kárpátalján a továbbtanulásnak egyre nagyobb a jelentősége. Évente több ezer jelentkezőt vesznek fel az Ungvári Nemzeti Egyetemre (UNE), a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolára. A szülőknek azonban nem kis áldozatába, pontosabban egyre több pénzébe kerül gyermekük taníttatása (lakbér – 40–60 hr/hó, minimum 10–20 hr zsebpénz/hét, étkeztetés stb.) Természetesen jól jön, ha a „gyerek” maga is „besegít” a családi költségvetésbe. Hogyan?

Az ösztöndíjak, az ingyenes kollégium és a számos egyéb kedvezmény, melyet egy diák még akár tíz évvel ezelőtt is élvezett, ma már mind a múlté. Nemigen marad tehát más választása a diákoknak, mint hogy munkát vállaljanak. Nem sokat keresnek vele, de minden hriv­nya nagy segítség lehet, különösen olyankor, ha a szülők munkanélküliek.

Csecsur Andrea, a KMTF 3. évfolyamos hallgatója például titkárnőként dolgozik. A főiskola titkárságán ő gé­peli a hivatalos okmányokat, iktatja a kérvényeket stb., ami általában napi két-három óra elfoglaltságot jelent a tanulás mellett, de ha sürgős dolog akad, akár öt–nyolc óra is lehet belőle. Mindezért havonta 50 hr-t kap kézhez. Nem sok, mondhatnánk, de futja belőle a lakbérre.

Fircák Marianna az Ungvári Nemzeti Egye­tem Orvosi Karának végzős diákja. Mivel az egyetem előtt felcseri szak­iskolát vég­zett, a tanulás mellett elsőéves kora óta ápolónőként dolgozott a helyi kórházban. Havi 50 hr-ért heti két–három alkalommal vállalt éjszakai ügyeletet. „Mindez a tanulás mellett kissé megterhelő volt” – emlékezik vissza a „boldog” diákévekre Marianna.

A diákok foglalkoztatásával persze általában a munkáltató jár a legjobban, hiszen az átlagnál olcsóbban jut fiatal és gyakran kiszolgáltatott munkaerőhöz.

Az utóbbi időben szerencsére ismét szert lehet tenni némi bevételre tanulással és kutatással is. Kudletyák Csaba, az UNE Matematika Karának 4. éves hallgatója 1998 szeptemberében nyert felvételt a Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba, ahol havonta megközelítőleg 180 hrivnya ösztöndíjban részesül. Ezért a felvállalt határidőre egy saját kutatáson alapuló tudományos munkát kell benyújtania, emellett minden félévben kötelező a részvétel legalább egy konferencián, egy tudományos publikáció közlése, s eközben a tanulmányi eredménye sem lehet rosszabb 4,2-es, szaktantárgyakból pedig 4,5-es átlagnál. Az ösztöndíjat tehát szintén nem adják ingyen.

karmacsi

Munka nincs, marad a továbbtanulás?

Úgy tűnik, munkahelyek hiányában megnőtt az érdeklődés a felsőoktatási intézmények iránt. Amint azt Hercog Györgytől, a megyei állami közigazgatás oktatási és tudományos főosztályának helyettes vezetőjétől megtudtuk, a tavaly végzett 11 650 diák 61%-a (7114-en) továbbtanult valamilyen felsőoktatási intézményben vagy szakiskolában, s mintegy kétezren álltak munkába állami munkahelyen. A többiek – akikről hallgat a statisztika – vagy a magánszektorban helyezkedtek el, vagy munkanélkülivé váltak. Az, hogy az idén hányan döntenek a továbbtanulás mel­lett, még nem tudható. Mint ahogy az sem, a továbbtanulók közül hányan próbálnak szerencsét Magyarországon.

O. T.