Játszva tanultak angolul

Nyelvi Biblia-tábor Beregszászban

2001. augusztus 3., 02:00 , 29. szám

Immár hagyománnyá vált, hogy a Kárpátaljai Magyar Pedagó­gus­szö­vet­ség szervezésében a be­regszászi Beth­len Gábor Magyar Gimnázium falai között angolnyelv-­tu­dásra éhes diákok is­mer­kednek az angol nyelvvel és kultúrával anélkül, hogy az nyűggé válna a szá­muk­ra. Az angol és ma­gyar anyanyelvű tanárok játék köz­ben lopták a kis fe­jek­be a tudást: nyelvi játék, sport, ének, ké­zimunka, ve­tél­ke­dő, dráma vagy tánc közben. Idén két-két tanár érkezett Amerikából és Ang­liá­ból, egy Afrikából, négy Ma­gyar­or­szág­ról, s a tábor tör­ténetében először egy kárpátaljai tagja is volt a csapatnak. A 80-100 résztvevő Ábrahám és Gedeon történetén kívül az amerikai beván­dorlók­ról és elnökökről, Afrika felfe­de­zéséről, London neve­zetes­sé­gei­ről is tanulhatott.

A közös és csoportos alkalmak mellett fakultatív foglalkozások segítették a tanulást. Ez alkalommal jóval több éneket hoztak magukkal a tanárok, s a diákok előmeneteli naplója bizonyította, hogy nem mólt el nyomtalanul a hét.

O.T.