Sírig tartó szerelem és hűség

Médike néni mindenét a nálánál is szegényebbeknek adta

2001. augusztus 10., 02:00 , 30. szám

Nagyszőlősön a múlt századelőn élt egy Csendreki nevezetű tehetős, földműves házaspár. Szorgos munkájuk révén az évek során szép vagyonra tettek szert. Fiúgyermekük a beregszászi tűzoltóság parancsnokaként fényes karrier előtt állt, és lányaiknak is szerettek volna megalapozott jövőt biztosítani. A problémák akkor kezdődtek, amikor Médike lányuk beleszeretett egy munkácsi illetőségű Szabó nevezetű fiatalemberbe, aki később a görög katolikus papi szeminárium növendéke lett. A szülők emiatt eltiltották egymástól a szerelmeseket, attól tartva, hogy leendő vejük papi hivatása mellett nem viseli majd kellőképpen gondját a nehezen szerzett földnek, szőlőnek.

Médike ezt követően hallani sem akart a férjhez menésről, mint mondta, neki már van vőlegénye, senki máshoz nem adhatják hozzá. Makacssága egész életén át elkísérte – környezete, családja megbotránkozása ellenére is hajadon maradt. Idővel eltemette szüleit, testvére a háború áldozata lett, a féltett családi vagyont is elvitte a kolhoz, ő pedig évtizedekig élt magányosan a Kopány utcai szülői házban.

– Egész élete munkából és imádkozásból állt – meséli Bendász Dániel görög katolikus esperes. – Kertjében minden megtermett, nem telt el úgy nyári hónap, hogy valamely gyümölcs vagy zöldség első terméséből ne küldött volna kóstolót a püspöki asztalra. Bármije volt, megosztotta másokkal, lett légyen az pénz, ruha vagy egyéb érték. Az utolsó időkben már csak ritkán hagyta el a házát, betegeskedett is, de a tőlünk kapott déligyümölcsöt, ruhaneműt még mindig továbbadta a nálánál is szegényebbeknek. Úgy élte le életét, mint egy szent, és talán úgy is halt meg. A 2000. év első napján Szűcs István huszti paptársam áldoztatta meg kicsiny otthonában, és az ünnep tiszteletére még fénykép is készült róla. Miután Médike egyedül maradt, szokásához híven gyertyát gyújtott, és imádkozni kezdett. Valószínűleg elbóbiskolt, vagy rosszul lett, és a gyertya felborult, fojtogató füstbe borítva mindent. A szomszédok, észlelve a bajt, felfeszítették a bejárati ajtót, ettől lángra kapott a berendezés, de ő ekkor már halott volt... A szentéletű asszony végrendelete nyomán udvarán görög katolikus kápolnát építtettünk, melynek szentelésére ez év április hetedikén került sor az ó-naptár szerinti Angyali Üdvözlet ünnepén. Házába pedig rövidesen eperjesi szolgálónővérek költöznek, akik a tervek szerint rendházat alapítanak Nagyszőlősön.

Nem mindennapi történet ez az igaz szerelemről, hűségről, önfeláldozásról. Személy szerint nagyon sajnálom, hogy nem ismertem életében ezt az állhatatos asszonyt. Földi élete meghatározó szereplőjének további sorsa ismeretlen. Az egykori vőlegényről csak egy fiatalkori arckép ma­radt fenn, amit szerelme egy emberöltőn át őrzött féltve, csa­kúgy, mint leveleit, melyek a tűz emésztette lakásból sajnos már nem kerültek elő. A kívánsága nyomán felépülő szentély talán megőrzi Csendreki Médike néni nevét a halhatatlanságnak, és emlékezetével együtt az igaz szerelemről szóló történetet is megmenti a feledéstől.

Popovics Zsuzsanna