Ismét meghiúsult a megyei tanács ülése

Tovább mélyül az ungvári válság

2001. szeptember 28., 02:00 , 37. szám

Kárpátalja hatalmi berkeiben tovább folytatódik a szeptember 19-én kitört botrány, amikor is a megyei tanács képviselőinek kétharmada – több képviselő nyilatkozata értelmében – az őket és családjukat ért fenyegetések, meg­félemlítések hatására nem jelent meg az ülésen. A történteknek országos visszhangja támadt, hiszen közelednek a parlamenti és helyhatósági választások, s a kárpátaljai eset precedens értékű lehet.

Valószínűleg nem marad észrevétlen a szeptember 25-ére kitűzött ülés körül támadt újabb bonyodalom sem. A tanácsülés kezdetére ugyan megjelent 40 képviselő, tehát a testület határozatképes lett volna, de azt mégsem tudták megtartani. Szerhij Ratusnyak ungvári képviselő ugyanis keresetet nyújtott be a megyeszékhely bíróságán, amelyben azt kifogásolta, hogy Ivan Ivancso, a megyei tanács elnöke a törvényt megszegve nem értesítette tíz nappal az ülés előtt a képviselőket. A bíróság szeptember 25-én reggel 8 órakor meghozott döntésével helyt adott Ratusnyak indítványának annak ellenére, hogy rendkívüli esetekben a tanácsülés a jelzett értesítési határidő mellőzésével is összehívható. Ivancso elnök ennek kapcsán hangsúlyozta: törvénytisztelő ember, így nem nyitja meg az ülést, jóllehet annak napirendjén fontos kérdések szerepeltek. Ellenben a tanács megjelent tagjai – a törvény adta lehetőséget kihasználva – képviselői gyűléssé nyilvánították magukat, s többen szólásra emelkedtek.

Eduard Matvijcsuk képviselő elmondta: a napokban támadás érte lapjának, az ungvári Jevropa-Centr heti rendszerességgel megjelenő újságnak a szerkesztőségét, amelyet ismeretlen elkövetők ismeretlen folyadékot tartalmazó palackokkal dobáltak meg, ő maga pedig fenyegető telefonokat kapott.

Jevhen Zsupan munkácsi képviselő kifejtette: a kárpátaljai ruszin szervezetek Ukrajna elnökéhez fordultak a megyében kialakult helyzet miatt.

Felszólaltak a gyűlésen Ivan Mihovics és Vaszil Sepa parlamenti képviselők is. Mind­ketten óvtak a kárpátaljai helyzet további destabilizálódásától, s egyetértettek abban, hogy a botrány hátterében gyaníthatóan az egyik, Kárpátalján igen befolyásos parlamenti párt választások előtti pozíciószerzési kísérlete áll. Sepa hangsúlyozta: a történelemben először fordul elő, hogy Kárpátalján alig van helyi ember a vezető pozíciókban. Ilyen még a horthysta időkben is elképzelhetetlen lett volna – tette hozzá.

Erre reagálva Hennagyij Moszkal kiemelte: a képviselők nem jó helyen keresik a botrány okait, szerinte ugyanis az ellentétek a tanácson belül vannak. Elmondta: a kifogásolt pártot Kárpátaljára nem ő, hanem az előző két kormányzó hozta be, s annak ők maguk is tagjai voltak. Máskülönben pedig – mutatott rá – az ukrán alkotmány szerint bárki bármilyen állást betölthet születési helytől függetlenül. Majd mielőtt távozott volna a teremből, hozzátette: hajlandó DNS-vizsgálatot végeztetni, hogy kiderüljön, származástanilag nem különbözik a helyiségben lévők többségétől.

Sztepan Vascsuk, az USZDP(e) egyik ungvári vezetője pártja nevében kikérte magának – mint fogalmazott – az alaptalan vádakat.

Válaszában egy ökörmezői képviselő néven nevezte a párt járási vezetőjét, aki nyomást próbált rá gyakorolni annak érdekében, hogy ő ne jelenjen meg a megyei tanács ülésén.

Szerhij Szlobogyanyuk ungvári képviselő felszólalásában úgy vélte, a megyei tanács körüli botrány hátterében Szerhij Ratusnyak (Szlo­bo­gyanyuk egykori legközelebbi munka- és harcostársa – V. B.) áll.

A megyei tanács elnöke a vitát lezárva a következő ülést október 10-re tűzte ki, miközben óvta a különböző pártok és szervezetek híveit attól, hogy tüntetéseket, köztéri tiltakozásokat szervezzenek.

A megyei tanács meghiúsult keddi ülésén, akárcsak a múlt hét szerdáján, a magyar képviselők közül csak Bren­zovics László KMKSZ-alelnök és Palkó László csapi vállalkozó jelent meg.

Varga Béla