Itt a tél – hol az áram?

Az jár rosszul, aki fizet?

2001. november 16., 01:00 , 44. szám

Az elmúlt hetekben ismét megszaporodtak az áramkimaradások, melyek elsősorban a falvakat érintették, esetenként több órás sötétséget okozva. Történt mindez annak ellenére, hogy az áramszolgáltató vállalatok és fogyasztók között megkötött szerződés (elvben) a szolgáltatót a folyamatos áramellátásra kötelezi. Az okok­­ról Joszif Szlivkát, a Kárpátaljai Megyei Villamos Hálózat Energia­felü­gyeleti Főosztályának főmérnökét kérdeztük.

– A november mindig kritikus időszak, ugyanis a hideg beálltával ugrásszerűen megnő a lakossági villamos­ener­gia-fogyasztás. Idén is „bejött a papírforma”, mivel a városok kazánjainak egy része mai napig sem üzemel, így több ezer lakásban elsősorban villannyal fűtenek a lakók. Ezzel szemben a központilag meghatározott megyei villa­mos­ener­gia-felhasználási limit nemhogy nem emelkedett, de némileg csökkent is, miután októberben visszaesett a fogyasztás utáni befizetések mértéke. És mivel az így keletkezett hiányt nem áll módunkban pótolni, kénytelenek vagyunk a fogyasztást csökkenteni.

– Hogyan mutatkozik meg mindez számokban kifejezve?

– A megye napi szükséglete becsléseink szerint mintegy kétmillió kilowatt/órát tesz ki, a megszorítások révén ugyanakkor napi 1-1,5 millió fogy el. A villamos­ener­gia az országban hiánycikknek számít, mivel mindenkinek szüksége van rá, de messze nem mindenki tud fizetni érte. Az árvizeket követően ugyan jelentős engedményeket kaptunk az elosztás terén, mára viszont lejárt a kedvezmények ideje, és a befizetések mértékétől függően kapunk (vagy nem kapunk) több áramot.

– A lakossági szerződések ugyanakkor kimondják: ameny­­nyiben nincs tartozás, tilos az áramszolgáltatás szüneteltetése.

– Ez igaz, ugyanakkor bizonyos esetekben megengedett; pl. természeti katasztrófa vagy a rendszer működését veszélyeztető kritikus helyzet esetén. Ez utóbbi elkerülése érdekében kapunk naponta utasítást arra, hogy adott mértékben csökkentsük a terhelést, amit – tetszik vagy nem tetszik – végre kell hajtanunk.

– Ennek viszont a fizető fogyasztók látják kárát…

– Ezzel mi is tisztában vagyunk, de nem tudunk tenni ellene. Az ugyanis kivitelezhetetlen a gyakorlatban, hogy ne nagyobb körzeteket, hanem csak egyes egységeket iktassunk ki a hálózatból.

– A szerződés azt is leszögezi, hogy az áramkimaradás idejéről és időtartamáról tájékoztatni kell a fogyasztót.

– Egyelőre a tavalyi évben meghatározott menetrend szerint dolgozunk, amit esetleg közzé is lehetne tenni, ugyanakkor a feszültségingadozás miatt ez sem tartható pontosan. Emellett főként azokat a régiókat áram­men­te­sítjük, ahol a fogyasztók össz­tar­to­zá­sa meghaladja az 50%-ot.

P. Zs.