A sztálinizmus áldozataira emlékeztünk

2001. november 23., 01:00 , 45. szám
Nagybereg

Nagybereg: Egyetlen bűnük magyarságuk volt

Szombaton emlékeztek meg a sztálini terror áldozatairól a temetőben felállított emlékmű előtt a nagyberegiek. Bálint András, a KMKSZ Nagyberegi Alapszervezetének elnöke elmondta: az elhurcoltak egyetlen bűne s egyben hőstette az volt, hogy magyarok voltak és mertek maradni. A túlélők nevében Bodnár Bálint szólt az egybegyűltekhez. A megemlékezésen jelen volt Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, valamint Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke is.

kz

Aknaszlatina: 172 gyertya gyúlt

Aknaszlatinán az emlékezni vágyók vasárnap reggel gyászinduló hang­­jaira vonultak a két világháború és a sztálinizmus ál­dozatainak emlékére állított emlékoszlop elé, ahol Sóbányi Imre, a KMKSZ helyi alapszervezetének el­nöke, Tamás József tanácselnök, va­lamint Pap Sándor római katoli­kus plébános szólt az egybegyűltekhez. A szentmisét követően a meg­emlékezés a temetőben folytatódott. Szavalataikkal elsőként a Bolyai János Középiskola tanulói tisztelegtek a terror áldozatai előtt, majd a 172 szlatinai mártír neve is elhangzott, akiknek emlékére ugyanennyi gyertya gyúlt az 1989-ben állított jeltelen sír fölött.

P. Zs.

Munkács: Isten ítélőszéke előtt kell számot adniuk

Munkácson november 18-án, a Rákóczi-kastély udvarán emlékeztek a sztálini lágerekbe hurcoltakra. Az ünnepséget a szervezők nevében Gajdos Györ­gy­né, a KMKSZ Munkácsi Városi Szervezetének elnöke nyitotta meg. A Szózat eléneklése után Németh Imre róm. kat. plébános, Gu­lá­csy Lajos ref. püspök és a görög katolikus Sztyepan atya szólt az egybegyűltekhez. A megbocsátást hang­súlyozva figyelmeztettek: a gaztettek elkövetői már Isten ítélőszéke előtt állnak, ott kell számot adniuk. A munkácsi túlélők nevében Kára János idézte fel 1944. szomorú eseményeit. A megemlékezést a felekezetek énekkarai tették felemelőbbé.

Bátyú: „Fekete vérrel ír a tollam”

A KMKSZ helyi alapszerveze­te és a református egyház közösen emlékezett a sztálini lágerekbe hurcoltakra Bátyúban. Az emlékünnepséget Szántó Edit, a KMKSZ Bátyúi Alapszervezetének elnöke nyitotta meg. Bren­zo­vics László, a KMKSZ alelnöke beszédében hangsúlyozta: a sztálini lágerekbe elhurcoltaknak azért kellett meghalniuk, hogy a rezsim megtörje a magyarságot, de ez nem sikerült. Bagu Balázs helytörténész a Bátyúból elhurcolt 140 emberről beszélt, akik közül 38-an haltak meg a lágerekben. A megemlékezésen és az azt megelőző istentiszteleten a bátyúi középiskola irodalmi szakkö­rének tagjai kárpátaljai szerzők műveiből összeállított, „Fekete vérrel ír a tollam” című verses-zenés műsorukkal adóztak az áldozatok emlékének.

B. J.

Megemlékezés Ráton

A sztálinizmus áldozataira emlékeztek Ráton a KMKSZ helyi alap­szervezetének rendezésében. Az öku­menikus megemlékezésre az elhur­coltak emlékművénél került sor a római katolikus templom kertjében. A rendezvényt Hut­terer Éva, a helyi alapszervezet elnöke nyitotta meg, majd dr. Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Járási Középszintű Szervezetének elnöke szólt arról a lelki erőről, ami az elhurcoltakat jellemezte. Ezt követően Molnár Miklós római katolikus plébános és Szabó Pál református lelkész imádkozott az elhunytakért.

– Áldozatuk nem volt hiábavaló, értünk történt, magyarságunkért, jövőnkért – hangsúlyozta beszédében Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke.

A helyi általános iskola tanulói ünnepi műsorral készültek erre az alkalomra Palotay Etelka tanárnő irányításával.

B. É.

Ungvár: Ott szenvedtek a magyar Golgotán

Vasárnap az ungvári Kálvária temetőben az 1944-es elhurcolások áldozataira emlékeztek. A megemlékezésen Árpa Péter, az Ung­-­­­vidéki Magyarok Szövetségének elnöke szólt az egybegyűltekhez. Gortvay Gábor, a Magyar Csodaszarvas Egyesület képviselője többek között elmondta: akikre most emlékezünk, életükben nem voltak sem nagyok, sem pedig szentek, mégis ott szenvedtek a magyar Golgotán. A rendezvényt Héder János református lelkész és Mészáros Domokos római katolikus pap áldása zárta. A megemlékezésen részt vett Mecseki Zoltán, Magyarország ungvári konzulja és Dupka György, a MÉKK elnöke.

kz