Asztély az önállóságra szavazott

Sikeres referendum Asztélyban

2001. november 30., 01:00 , 46. szám

Sikerrel zárult az önálló tanács ügyében megtartott referendum vasárnap Asztélyban. A szavazásra jogosult 472 lakosból 409-en járultak az urnához, akik közül 378-an értettek egyet Asztély különválásával a macsolai községi tanácstól és az önálló községi tanács megalakításával – tudtuk meg Lengyel Ljubovtól, Macsola tanácselnökétől.

– Mindannyiunkat nagy örömmel töltött el, hogy a község egy emberként mellénk állt, ami nélkül a munkánk értelmetlenné vált volna – kommentálta a hírt lapunknak Nagy Anikó, a KMKSZ helyi alapszerveze­tének elnöke, a település különválását kezdeményező bizottság elnöke. – Megvallom, nem is számítottunk ilyen magas részvételi arányra, de úgy látszik, mindenki sajátjának érezte az önállóvá válás ügyét.

Asztélyban várhatóan legkorábban a jövő év nyarán kerülhet sor az első olyan helyhatósági választásra, melynek során már az önálló tanács élére állíthat vezetőket a lakosság.

P. Zs.