Kovács Miklós: A tét a magyarság legitim érdekképviselete

Továbbra is a magyar önigazgatás és oktatás a legfontosabb

2002. január 4., 01:00 , 51. szám

Január elsejével gyakorlatilag kezdetét vette a választási kampány, s három hónap múlva, március 31-én döntenünk kell arról, kik képviseljék közösségi és egyéni érdekeinket a parlamentben és a helyi önkormányzatok különböző szintjein. Kovács Miklóst, a KMKSZ elnökét, akit a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség másodízben indít jelöltjeként a parlamenti választásokon az egyetlen magyar többségű, Beregszász központú választókerületben, arról kérdeztük, mi a tétje a választásoknak a kárpátaljai magyarság számára.

– A választás tétje a ‘98-as évhez hasonlóan az, sikerül-e elérnie a kárpátaljai magyarságnak, hogy legitim politikai érdekképviselete legyen. Mivel pedig az ukrajnai választási törvény nem teszi lehetővé, hogy listán, kvóta szerint jussanak be képviselők az ukrán parlamentbe, ezért ismét a magyarság érdekeit képviselő szövetség egyéni jelöltjének kell megfelelő eredményt elérnie a magyar többségű Beregszász központú választókerületben.

– A KMKSZ elnökeként Ön is részt vett a szövetség választási programjának kidolgozásában. Melyek azok a kulcsmomentumok, amelyek a dokumentum gerincét alkotják?

– Az általános rész a szövetség legfontosabb politikai elveit fekteti le, tehát azt, hogy mi is fontosnak tartjuk a hatalmi ágak viszonyának tisztázódását, a demokrácia és a piacgazdaság erősödését Ukrajnában, s azt, hogy az ország külpolitikája megtartsa és erősítse a nyugati orientációt. A magyarokat közvetlenül érintő részt illetően a program az oktatásra és az önigazgatásra összpontosít. Röviden összefoglalva: továbbra is kiállunk amellett, hogy megvalósítsuk a Tisza melléki járást, illetve a magyar tankerületet.

– A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség választmánya már korábban döntött arról, hogy az Ön személyében indítja jelöltjét a parlamenti választásokon a magyar többségű Beregszász központú választókerületben, ugyanakkor a szövetség képviselőinek nyilatkozataiból kitűnik, a KMKSZ hangsúlyt fektet arra, hogy a helyhatósági választásokon is minél több jelöltje jusson mandátumhoz. Véleménye szerint miért fontos a jó választási szereplés minden lehetséges szinten a kárpátaljai magyarság számára?

– Mi hiszünk a demokráciában, és azt gondoljuk, hogy az embereknek saját maguknak kell dönteniük az őket érintő kérdésekben. Nagyon sok ilyen kérdés dől el a helyi önkormányzatok, tehát a települési, a járási, illetve a megyei tanácsok szintjén. Különösen a megyei tanácsi képviselet fontosságát emelném ki az érdekvédelem szempontjából, hiszen a megyei tanács magyar képviselőinek a kárpátaljai magyarság egészének érdekeit kell megjeleníteniük. Ami a helyi szinteket illeti, belátjuk, hogy az önkormányzati rendszer nálunk nem tökéletes. A mi jelöltjeink eleve tisztában lehetnek azzal, hogy a választási győzelem helyi szinten még korántsem jelent lehetőséget a közösség problémáinak megoldására, hiszen a helyi tanácsi hatáskörök bizony korlátozottak. Ugyanakkor mégis arra buzdítunk mindenkit, hogy mind választópolgárként, mind jelöltként vegyenek részt a választásokon. Az utóbbi néhány év számos példával szolgált arra vonatkozólag, hogy a helyi magyar közösségek számára fontos kérdésekben azért sikerült eredményt felmutatni, azért sikerült káros döntések elfogadását és kivitelezését megakadályozni, mert a tanácsokban jelen voltak a magyar ügy iránt elkötelezett képviselők. Éppen ezért nagy örömmel vesszük, amikor tekintélyes emberek ilyen körülmények között is vállalják, hogy közvetlenül részt vegyenek a helyi közügyek intézésében.

– Több fórumon, több alkalommal is hangúlyozták a KMKSZ képviselői a magyarság egységes fellépésének fontosságát. Ön szerint van esély arra, hogy ez alkalommal sikerül a magyarság egységes akaratnyilvánítása?

– Teljes, tökéletes egység sajnos nem lehetséges, hiszen vannak külső politikai erők, melyek ebben nem érdekeltek. Számomra egyértelműen illúziónak hat azt képzelni, hogy komoly hatalmi pozíciókkal és anyagi forrásokkal rendelkező külső erők ne találjanak olyan magyarokat, akik az egységet megbontják, illetve ténylegesen a magyarság érdekei ellen lépnek fel. A magyarság egységét úgy kell értelmezni, hogy mindazoknak az egységes fellépésére van szükség, akik ténylegesen elkötelezettek a kárpátaljai magyarság érdekei mellett, illetve a többi elkötelezettségük közül ez élvez elsőbbséget. Én azt hiszem, hogy ha a KMKSZ-nek és a vele szerződésben álló többi szervezetnek ezeket az embereket sikerül összefognia, akkor ez a magyar egység maximálisan elérhető szintje, illetve ez a magyar egységnek az a formája, amely a siker záloga lehet.

Olasz Tímea