A helyhatósági választásokra való felkészülés menetrendje januárban

2002. január 18., 01:00 , 53. szám

– A lakosság tájékoztatása a territoriális választási bizottságok létrehozásáról és azok személyi összetételéről – nem később, mint öt nappal létrehozásukat követően, azaz legkésőbb január 19-ig;

– a lakosság tájékoztatása a territoriális választási bizottságok működésének helyéről, telefonszámáról és munkarendjéről – legkésőbb öt nappal megalakulásukat követően , azaz január 19-nél nem későbben;

– a választókörzetek kialakítása – nem később, mint 70 nappal a választások előtt, azaz legkésőbb január 19-ig;

– a politikai pártok, választási tömörülések helyi, járási, megyei szervezetei, valamint a társadalmi szervezetek nem később, mint 70 nappal a választások kezdete előtt, azaz január 19-ig kötelesek jelezni az illetékes territoriális választási bizottságoknál indulási szándékukat a választásokon;

– a helyileg illetékes territoriális választási bizottságok nem később, mint öt nappal létrehozásuk után, azaz legkésőbb január 24-ig, kötelesek tájékoztatni a lakosságot a választókörzetek létrehozásáról, feltüntetve azok sorszámát, területi határait és központjait;

– a körzetek választási bizottságaiba történő jelölés rendjének és határidejének közzététele a tanácselnökök és polgármesterek által – legkésőbb öt nappal a jelölési időszak kezdete előtt;

– a körzeti választási bizottságok összetételére vonatkozó javaslatoknak az illetékes tanácsokhoz vagy végrehajtó bizottságokhoz történő benyújtása – a helyi tanácselnökök és polgármesterek által meghatározott határidőig;

– az illetékes tanácsok vagy végrehajtó bizottságok határozathozatala a körzeti választási bizottságok létrehozásáról – nem később, mint 65 nappal a választások előtt, azaz legkésőbb január 24-ig;

– a szavazókörzetek létrehozása: ha a helyhatósági választásokra a parlamenti választásokkal egy időben kerül sor, a parlamenti választásokról szóló törvény értelmében a szavazókörzetek, a körzeti választási bizottságok, illetve a választók névsora megegyezik;

– a szavazókörzetek választási bizottságainak létrehozása: abban az esetben, ha a helyhatósági választásokra a parlamenti választásokkal egy időben kerül sor, a szavazókörzetek választási bizottságait a parlamenti képviselők választásáról rendelkező törvény alapján hozzák létre;

– a helyi tanácsok végrehajtó testületei összeállítják a szavazókörzetekhez tartozó választópolgárok névsorát (ugyancsak a parlamenti választásokról rendelkező törvény alapján);

– a körzeti választási bizottságok létrehozásuk után legkésőbb öt nappal, azaz nem későbben, mint január 29., kötelesek tájékoztatni a lakosságot működésük helyéről, telefonszámukról és munkarendjükről;

– a helyi tanácsok képviselőjelöltjeinek, polgármesterjelöltjeinek jelölése a választások előtti 60. naptól a 45. napig, azaz január 30-tól február 13-ig tart.