Gesztusértékű látogatás

Mádl Ferenc és Anatolij Kinah Kárpátalján

2002. február 15., 01:00 , 57. szám

Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök csütörtök délelőtt, kétnapos hivatalos ukrajnai látogatásának második napján érkezett Kijevből Kárpátaljára. Az államfőt és az általa vezetett küldöttséget elkísérte Anatolij Kinah ukrán miniszterelnök és Vaszil Durdinec katasztrófavédelmi miniszter. A vendégeket az ungvári repülőtéren Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója, Ivan Ivancso, a megyei tanács elnöke, Kovács Miklós parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke, valamint Szakács Zoltán ungvári magyar főkonzul fogadta.

Ezt követően Mádl Ferenc a megye politikai és gazdasági vezetőivel folytatott hivatalos megbeszélést Ungváron, a megyei közigazgatási hivatal épületében. A megbeszélésen szóba került a két országban élő kisebbségek helyzetének javítása, valamint a határ menti térségek fejlesztése.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Anatolij Kinah hangsúlyozta: Ukrajna nem tesz javaslatot az ukrán állampolgárok magyarországi munkavállalásának feltételeit illetően, ehelyett arra törekszik, hogy az ország területén teremtsen minél több munkahelyet. Az ukrán miniszterelnök az ukrán–magyar kapcsolatokat az egyenlő partneri viszonyon és a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés iskolapéldájának nevezte.

A kisebbségi kérdés kapcsán Kinah rámutatott: az ukrán függetlenség tíz évének legnagyobb vívmánya az, hogy az ország területén nem voltak nemzetiségi konfliktusok, s Kijev továbbra is együtt­működik Magyarországgal a kedvezménytörvény kárpátaljai megvalósítása érdekében.

Mádl Ferenc a sajtó képviselőinek elmondta, a felek kifejezésre juttatták, hogy a két ország népeit történelmi értékek sokasága köti össze. Ukrajnai tárgyalásait összegezve örvendetesnek mondta a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlődését, hozzáfűzve, hogy ezek további elmélyítése mindkét ország érdeke.

A sajtókonferencia végén Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó egy, a magyar honfoglalás millenniumának tiszteletére 1896-ban Budapesten kiadott vallási tartalmú könyvet adott át a magyar államfőnek, kiemelve, hogy ő Mádl Ferencet mélyen vallásos emberként ismeri. Mádl Ferenc Szent István Emlékérmet nyújtott át Hen­nagyij Mosz­kal­nak.

A magas rangú vendégek ezt követően rövid látogatás keretében megtekintették a munkácsi várat, majd folytatták útjukat Beregszászba. A város központi terén Kárpátalja, a járás és a helyi magyar szervezetek, egyházak vezetői mellett nagyszámú lelkes tömeg fogadta a magyar államfőt. Mádl Ferenc meghatottságának adott hangot a meleg fogadtatás kapcsán. Sok megjelent beregszászi és környékbeli lakos mondott köszönetet a Magyar Köztársaság elnökének az anyaországi támogatásokért és a kedvezménytörvényért.

Ezt követően Mádl Ferenc és Anatolij Kinah ünnepélyesen megnyitotta a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) magyarországi segítséggel alig egy év alatt elkészült kollégiumát. Avató beszédében a magyar államfő kiemelte: nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy Ukrajna lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyarság jól érezze magát. A magyar köztársasági elnök arról biztosította nagyszámú hallgatóságát, hogy a kedvezménytörvény a támogatás sok formáját nyújtja majd a határon túl élő magyarságnak. Mádl Ferenc elismerését fejezte ki a kárpátaljai magyarság politikai szervezeteinek, egyházainak és intézményeinek, mert felvállalják saját sorsuk alakítását, amit a magyar főiskola és a kollégium létrehozása is bizonyít.

Orosz Ildikó, a KMTF elnöke beszédében köszönetet mondott Magyarországnak és az Apáczai Közalapítványnak azért a támogatásért, melynek révén létrejöhetett a beregszászi tanárképző főiskola és a kollégium. Hangsúlyozta, a kollégium nem csupán szálláshelyet biztosít a hallgatóknak, de olyan szakkollégiummá kíván válni, melyben a diákok felkészülhetnek a polgári életre.

A kárpátaljai keresztény egyházak nevében Gulácsy Lajos tiszteletbeli református püspök köszöntötte a megjelenteket. Az 1994 óta működő tanárképző főiskolát a keresztény emberek munkája, áldozatvállalása eredményének és örömének nevezte, majd Isten áldását kérte a felavatásra kerülő kollégiumra és annak leendő lakóira.

A kollégium átadását követően Mádl Ferenc részt vett azon az ünnepségen, amelynek keretében Beregszász központjában Zsupán József polgármester átnyújtotta az egykori Bereg vármegye törvényszéki épületének jelképes kulcsát a KMTF vezetésének, s ezzel a magyar oktatási intézmény tulajdonába került a város legnagyobb, igaz, felújításra szoruló épülete.

Az ünnepi átadást követően Kovács Miklós parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke hangsúlyozta, a törvényszék épületének a tanárképző főiskola tulajdonába történt átadása azt szimbolizálja, hogy a kárpátaljai magyarok az élet minden területén össze tudnak fogni, ami túlélésük záloga.

– Hogy e történelmi pillanatra Magyarország és Ukrajna legfelsőbb szintű állami vezetőinek jelenlé­tében került sor, úgy értékeljük, mintha e két állam védnökséget vállalt volna azon erőfeszítéseink fölött, melyek a kárpátaljai magyarság megmaradását, virágzását szolgálják, s ez a gesztus ily módon a két ország barátságának jelképévé válhat – mondta Kovács Miklós.

Kora este Mádl Ferenc a KMTF épületében találkozott a kárpátaljai történelmi egyházak és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőivel. A baráti hangvételű beszélgetés során a köztársasági elnök főként a kárpátaljai egyházi iskolák, illetve az oktatás helyzete és a korábban egyházi tulajdonban lévő ingatlanok jelen jogi státusa iránt érdeklődött. Majnek Antal római katolikus püspök, apostoli kormányzó jelezte, hogy számos egykori egyházi ingatlant nem sikerült ismételten tulajdonukba vonni (elsősorban Ungváron), illetve aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Kárpátalján máig nem történt meg a római katolikus egyház statútumának bejegyzése. Horkay László református püspök kifejtette, hogy az egyházi iskolák fenntartását máig nem támogatja az állami költségvetés, a külföldi szponzorok lehetőségei pedig egyre szűkülnek. Bendász Dániel esperes a görög katolikus egyház nevében megköszönte a karácsfalvai líceum létrehozását elősegítő anyaországi alapítványok támogatását. Végezetül Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke fejezte ki köszönetét Mádl Ferencnek gesztus értékű kárpátaljai látogatásáért, mely demonstrálta a magyar állam gondoskodását az itt élő magyar nemzetrészről.

Varga–Popovics

Mádl Ferenc Kijevben

Mádl Ferenc köztársasági elnök hivatalos ukrajnai programja Kijevben kezdődött. Az államfőt útjára elkísérte felesége, Mádl Dalma, valamint a kormány több tagja. A Magyar Köztársaság elnökét az ukrán fővárosban fogadta Leonyid Kucsma államfő.

Ukrajna függetlenségének tíz éve alatt igen jó, konstruktív kapcsolat alakult ki Magyarországgal – hangsúlyozta Leonyid Kucsma a megbeszéléseket követő sajtótájékoztatón. Az elnök nagyra értékelte, hogy Magyarország támogatja Ukrajnát abban a törekvésében, hogy az Európai Unió társult tagjává váljon. Az MTI-nek a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos hivatalos ukrán álláspontra vonatkozó kérdésére Leonyid Kucsma leszögezte, ebben a kérdésben Ukrajna nem nemzetközi fórumokon hangoztatja álláspontját, ez a kétoldalú kapcsolatok keretébe tartozik. Mádl Ferenc köszönetet mondott a kedvezménytörvény ukrajnai fogadtatásáért, és hangsúlyozta: a magyar kormány kész a további konzultációkra, amennyiben prob­lémák merülnének fel. Végezetül elhangzott, Mádl Ferenc magyarországi hivatalos látogatásra hívta meg Leonyid Kucsmát. Az államfői tárgyalások után több kétoldalú megállapodás aláírására került sor.

A két ország számára egyaránt fontos gazdasági kérdések szerepeltek a Mádl Ferenc vezette magyar delegáció és az Ivan Pljuscs házelnök vezette ukrán parlamenti küldöttség tárgyalásain.

A tárgyalások végeztével Mádl Ferenc megkoszorúzta az Ismeretlen Katona Sírját, majd virágcsokrot helyezett el a kijevi Magyar Dombon álló honfoglalási emlékműnél. Este Leonyid Kucsma és felesége, Ljudmila Kucsma díszvacsorát adott Mádl Ferenc és Mádl Dalma tiszteletére.