Engedetlenség és engedelmesség

Bibliakör-vezetők találkozója Csongoron

2002. március 1., 01:00 , 59. szám

Csongoron, a missziós központban került sor a megye református közösségeiből érkezett bibliakör-vezetők találkozójára. Mint Pocsai Sándor tiszteletes a Kárpátaljának elmondta, ilyen találkozókat havonta rendeznek. A témák mindig változók, úgy állítják össze az egyes alkalmak programját, hogy azok láncszemként kapcsolódjanak egymáshoz. A legutóbbi találkozó témája például a lelki táplálkozás volt, vagyis az élet kenyeréről volt szó, arról, hogyan táplálkozzunk Isten kenyerével. Ezt követően a munkáról esett szó – Jónás küldetéséről, Istentől kapott megbízásáról. Isten gyermekeinek engedelmessége és engedetlensége, ember és Isten kapcsolata, az isteni gondviselés leleményessége, hogy az ige célhoz érjen – ez volt a témája a február 21–22-i találkozónak, melynek végén a résztvevők az alkalom témaköreiből összeállított bibliai anyagot vehettek át, amit közösségeikben to­­váb­b­­­ad­­nak majd másoknak is.

Baráth József