Nagyszabású ifjúságkutatási vizsgálat

A magyar fiatalok helyzete a Kárpát-medencében

2002. március 29., 01:00 , 63. szám

Március 23-án Budapesten a Vajdahunyad Várában került megrendezésre a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) soros ülése, melynek egyik fő témája a magyar Ifjúsági és Sportminisztérium által támogatott, a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet által koordinált határon túli magyar ifjúságkutatási program eredményeinek bemutatása volt.

Dr. Deutsch Tamás miniszter ünnepi megnyitója után Bauer Béla igazgató és Nemeskéri István kutatásvezető ismertette a nagyszabású határon túli kérdőíves vizsgálat elméleti kereteit, valamint bemutatta az együttműködő határon túli kutatóműhelyeket. Kárpátaljáról a KMTF LIMES Társadalomkutató Intézete vett részt a felmérésben, melynek előzetes eredményeiről dr. Csernicskó István, a KMTF főigazgató-helyettese tájékoztatta a konferencia vendégeit. Előadásában kiemelte, hogy az 500 megkérdezett 15 és 29 év közötti kárpátaljai magyar fiatal hogyan definiálja nemzeti identitását, illetve hogyan viszonyulnak a státustörvényhez. A vizsgálat eredményeiből – mely egyaránt kiterjedt a szociális, gazdasági, oktatási, kulturális stb. szférára – egyértelműen kiderül például, hogy a kárpátaljai magyar fiatalok erős magyarságtudattal rendelkeznek, és egyértelműen pozitívan értékelik a kedvezménytörvényt.

A konferenciát megtisztelte jelenlétével Németh Zsolt külügyi államtitkár, Tőkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, valamint a Magyar Állandó Értekezlet határon túli képviselői. A kárpátaljai magyar ifjúsági szervezeteket Mester András (KMKSZ ISZ), Znick Edith (KMTF HÖK), Popovics Béla (KMCSSZ), Popovics Pál (KIT) és Balogh Oszkár (KMDFKSZ) képviselte.

A Magyar Ifjúsági Konferencia idei első – megalakulása óta hetedik – ülésének zárónyilatkozata üdvözli a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 2002. január 1-jei hatálybalépését, mely jelentősen hozzájárul a külhoni magyarság nemzeti önazonosságának megőrzéséhez, valamint szülőföldjén való megmaradásához és gyarapodásához. A MIK tagszervezeteinek képviselői üdvözlik azt a döntést is, miszerint az idei évtől kezdődően a határon túli magyar ifjúsági szervezetek normatív támogatásban részesülnek az Ifjúsági és Sportminisztérium részéről, s fontosnak tartják az Agora Irodahálózat bővítését, amely elősegíti a helyi magyar fiatalok közösségének megerősödését.

nmi–Agora