A gyülekezet mint család

Presbiteri konferencia

2002. április 5., 02:00 , 64. szám

A Tivadarfalvai Református Líceum adott otthont a Máramaros–Ugocsa megyei presbiteri konferenciának. Az egybegyűlteket László Károly Ugocsa megyei esperes köszöntötte, majd Hunyadi Attila péterfalvai lelkipásztor tartott nyitóáhítatot. Kopasz Gyula Bereg megyei esperes a gyülekezetet mint családot mutatta be, László Károly esperes a presbiter családjáról, gyermekeinek hitben való neveléséről beszélt. Seres János tivadarfalvai lelkipásztor a presbiter hitéről és reménységéről elmélkedett. Czirók Béla egyházkerületi főjegyző záróáhítatát követően sor került a megyei beszámolókra, ill. a felmerülő kérdések megvitatására.

Pápai Szilvia