Az istenfélő házán áldás van

Családi csendesnap Beregszászban

2002. május 17., 02:00 , 70. szám

A család állt a figyelem középpontjában a beregszászi református templomban nemrég megrendezett egyházkerületi csendesnapon. Pocsai Sándor csongori lelkipásztor a gyülekezetről mint családról szólt a megjelenteknek.

– Sokszor azért nem gyarapodnak a gyülekezeteink – mondta –, mert nem tesszük kívánatossá mások számára is a keresztyén életet. Pedig Isten gyermekei mindig bővölködnek a kegyelemben, ha a mindennapjaikat az Úr lábainál töltik.

Bocskor Viktor nagyberegi lelkipásztor bibliai családok életén szemléltette, hogyan válhat egy-egy családból gyülekezet.

Taracköziné Nemes Mónika beregszászi lelkipásztor négygyermekes édesanyaként tett bizonyságot arról, hogy mik a keresztyén család legalapvetőbb jellemvonásai. Hangsúlyozta, a család Isten teremtő akaratából jön létre, maga Isten lehel bele életet.

R.G.