Istennek jó reménysége van felőlünk

Hitoktatói továbbképzés

2002. június 14., 02:00 , 74. szám

Június 7–8-án hitoktatói továbbképzőre került sor Nagyberegen a Református Líceumban. A nyitóáhítatot Szilágyi Lajos, a líceum igazgatója tartotta. Istennek jó reménysége van felőlünk, hangsúlyozta, szolgálnunk kell azoknak, akiket Isten kiválasztott, így a katechétáknak a tanítványaikat. Kopasz Gyula Bereg megyei esperes témája a konfliktushelyzetek és azok kezelése volt. Az olyan vitákat, amelyek nem építenek, kerülni kell, ha azonban Isten igazságáról van szó, akkor fel kell vállalni a konfliktusokat. Az a helyes megoldás, ha meg tudjuk beszélni a felmerülő problémát, hiszen tudnunk kell bocsánatot kérni és megbocsátani. Ezután következett a rajzverseny eredményhirdetése és a díjak kiosztása. A továbbképzés második felében Tóth Kása István pestújhelyi lelkipásztor mutatott rá a tehetséggondozás fontos elemeire. Nem a kiugróan nagy tehetségek támogatása a célunk, hangsúlyozta, hanem a minden emberben ott szunnyadó tálentum kibontakoztatása. Az előadó külön foglalkozott az ún. sikertelen megtérésekkel, azokkal, akik valami miatt eltávolodtak Istentől, példaként hozva fel többek között Saul királyt és a gazdag ifjút. A találkozó végén a hitük mellett kitartó gályarabokról tartott záróelőadást a lelkipásztor.

Pápai Szilvia