Lelkészcsere Tiszaújfaluban

2002. június 21., 02:00 , 75. szám

Megható ünnepség keretében bú­csúzott vasárnap a tiszaújfalui református gyülekezettől Kiss Ernő, Tisza­ágtelek, Tiszaásvány és Kis­dobrony lelkipásztora, aki 25 évi szolgálat után adta át a helyi gyülekezet szolgálatát Mészáros Zoltán lelkésznek.

Kiss Ernő az igehirdetés során a 42. Zsoltár soraival búcsúzott a gyülekezettől: „Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Istenem”. Ezt követően Balogh János, az Ungi Egyházmegye esperese köszönte meg a két évtizeden keresztül hűen viselt szolgálatot és kérte Isten áldását az új lelkipásztor életére, munkájára. Miután Kiss Ernő a Szentírás kíséretében átadta a tiszaújfalui református egyházközség pecsétjét ifjú kollégájának, Horváth Ferenc helyi gondnok tolmácsolta a stafétabotot átadó és átvevő lelkészeknek a gyülekezet meleg szavait. Az istentisztelet a helyi református énekkar szolgálatával zárult.

Kertész Zsuzsa