A földrajz és az angol–történelem szak a favorit

Felvételi vizsgák a beregszászi főiskolán

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

Július 28. és augusztus 1. között zajlottak a felvételi vizsgák a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán. Idén először indul a tanintézményben tanítói–óvodapedagógia és tanítói–angol (az elemi iskolai osztályok számára) szak­pár. Az előbbire 4-en, az utób­bira 7-en nyújtották be je­lent­kezési kérelmüket.

Az óvodapedagógia szakra 26-an jelentkeztek, míg a tanítói szakon 29-en próbáltak szerencsét. A történelem–földrajz szak­párra huszonhatan szerettek volna felvételt nyerni. A legnagyobb érdeklődés a földrajz szak és az angol–történelem szakpár iránt mutatkozott, amelyekre 41-en, illetve 43-an jelentkeztek.

A földrajz, angol és történelem szakirányra jelentkezők angol, földrajz és történelem írásbeli, illetve szóbeli vizsgán bizonyíthattak, majd végül alkalmassági tollbamondáson kellett megfelelniük.

A tanítói és óvodapedagógia szakirányú felvételizőknek előbb négy alkalmassági vizsgán (vizuális, ének-zene, beszédkészség, testnevelés) kellett átesniük. Ezt követően magyar és matematika (csak tanítói szakon) szóbeli és magyar írásbeli vizsgát tettek. A munkácsi tanítóképző végzősei közül idén öten kívánnak továbbtanulni a főiskolán.

A felvételi eredményeit lapunk megjelenésével egy időben hozzák nyilvánosságra.

kz