A nyuszi álma

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

A kisgyermekek előszeretettel dúdolgatják az édesanyjuktól, nagymamájuktól tanult mondókákat, versikéket, amelyeket majd szülőként ők is továbbadnak gyermekeiknek.

A nyuszi álma címmel Füzesi Magda összeállításában jelent meg a Kisgyermekek verseskönyve alcímet viselő kiadvány az ungvári Kárpáti Kiadó gondozásában. A kárpátaljai magyar és ukrán költők verseit négy csoportba osztva, az óvodás és kisiskolás korcsoportoknak megfelelően rendezte el a szerkesztő. A könyv a gyermekek számára próbálja meg bemutatni rohanó világunkban a költészet szépségét. A válogatás módszertani szempontokat figyelembe véve készült. Így segítséget nyújt az óvodai és a kisiskolás oktatásban a környezetismeret, a természet megszerettetése, valamint a gyer­mekek beszédfejlesztése és szókincsbővítése terén. A kötet lényeges szerkesztési szem­pontja továbbá, hogy helyt kapott benne az élő népköltészet is. A versek többsége a szülőföldről, a természetről, az évszakok változásairól, az állatokról és a gyerekek mindennapjairól szól. A kötetben olyan klasszikus versek, mondókák is helyet kaptak, mint a Süss fel, nap… vagy a Csíp-csíp, csóka…

Kárpáti Kiadó, Ungvár, 2001

kz