A kereszt a győzelem...

Búcsúk Ungváron

2002. szeptember 20., 02:00 , 88. szám

Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartották búcsúi ünnepüket a római és görög katolikus hívek Ungváron.

A keresztre feszítés helyén 326-ban megtalálták a Szent Keresztet. Nagy Konstantin császár templomot építtetett ezen a helyen, amelyet 335. szeptember 14-én szenteltek fel, és amelyben a Szent Kereszt-ereklyét gondosan és kegyelettel őrizték.

A római katolikus hívek ezen a napon a Kálváriára zarándokoltak, ahol keresztutat is imádkoztak.

Állomásról állomásra haladva, végül a 14. stációnál került bemutatásra a szentmise. A keresztúti imádságokat Mészáros Domonkos ungvári plébános és Szulincsák Sándor káplán közösen vezették, a szentmisét pedig a plébános atya mutatta be.

„Van-e értelme a mai világban a kereszténységnek? Igen, mindaddig, amíg van az életben szenvedés, és ezt a szenvedést Krisztussal együtt a szeretetbe kapcsolódva éljük meg. Akkor gyümölcsöző, érdemszerző áldozat lesz, és nem értelmetlen kínlódás. Ne emésszük magunkat a sérelmeken és a szomorú dolgokon! Hagyjuk el ezeket, és adjuk át magunkat a szeretetnek!” – fogalmazta meg az ünnep üzenetét prédikációjában Domonkos atya.

A görög katolikus hívek a megyeszékhely görög katolikus katedrálisában ülték meg ünnepüket. A szentmise bemutatásában Ambrus József parochuson kívül vendégpapok is részt vettek, többek között az Egyesült Államokból érkezett Higgins Edward atyát, a Hajdúdorogról érkezett Belme László atyát, Legeza Sándor minaji és koncházai parochust és ungvári káplánt, valamint a Ráton, Csapon és Ungváron szolgáló Szabó Attila atyát köszönthették közösségükben a hívek.

A szentbeszéd elmondására Belme Lászlót kérték fel, aki a kereszt értelméről beszélt. „Isten örök szövetséget köt velünk Jézusban. A kereszt nemcsak a gyötrelem, hanem a győzelem és a gyógyulás fája is! A szenvedő Jézus és a Színeváltozáskor ragyogó Jézus – egy. Nem másban van győzelmünk, hanem Krisztus keresztjében, amellyel megtörte a halált. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen”. Nem szóval szerette, hanem végérvényes tettel! A kereszt az egész világ öröme, és minden jó adomány felülről van” – prédikálta László atya. A szentmise áhítatához nagyban hozzájárult a katedrális kórusának gyönyörű éneke. Az énekkar vezetője a helyi kántor, Orosz Mihály Gyula volt. Az ünnepélyes búcsúi szentmise miroválással zárult.

Imre Adrienn