Kucsma elnök távozását követelték

Tiltakozó akciók országszerte

2002. szeptember 20., 02:00 , 88. szám

Leonyid Kucsma ukrán elnök leváltását, előrehozott elnökválasztás kiírását, demokratikus parlamenti többség és koalíciós kormány létrehozását követelte hétfőn az országos ellenzéki til­ta­kozó megmozdulások több tízezer résztvevője. Kárpátalján Ungvárról és Munkácsról jelentettek néhány száz fős ellenzéki tüntetéseket. Rendbontásra, rendőrségi beavatkozásra megyénkben nem került sor.

A meggyilkolt Georgij Gon­gadze újságíró eltűnésének 2. év­fordulóján az el­len­zéki erők által szervezett fővárosi nagy­gyűlésen Viktor Juscsenko volt kormányfő, a Mi Ukrajnánk jobboldali tömörülés veze­tője a kon­szoli­dációra és az ország egy­ségének megteremtésére szólította fel az ellenzéki erőket. Hangsú­lyozta a hatalom és az ellenzék kö­zötti párbeszéd fontosságát.

Julija Tyimosenko, a róla elnevezett jobboldali pártszövetség vezetője az államfő lemondatását és előrehozott választások kiírását szorgalmazta.

A nagygyűlés résztvevői határozatot fogadtak el, amelyet a négy legnagyobb par­lamenti ellenzéki vezető látott el kézjegyével. Megállapítjuk, hogy Leonyid Kucsma vezetése alatt az országban elviselhetetlen társadalmi-politikai és gazdasági hely­zet alakult ki, amely az ukrán nép elleni népirtás politikáját személyesíti meg – áll a határozatban.

A nagygyűlés után a résztvevők az elnöki hivatalhoz vonultak, ahol Julija Tyimo­sen­ko több képviselőtársával átad­ta Viktor Med­ved­csuknak, az elnöki hivatal vezetőjének az ott elfogadott okmányokat. Tyimo­senko közölte: ő, valamint Olek­szandr Moroz szocialista és Petro Szi­mo­nenko kommunista pártvezető az elnöki hivatal környéki utcákon felvert sátorvárosban kívánja megvárni a salz­burgi világgazdasági fórumon tartózkodó államfő hazatértét.

(Kedd hajnalban azonban a BBC jelentése szerint a rendőrség felszámolta a kijevi elnöki hiva­tal­hoz vezető utcákban az ellenzék ál­tal este felállított sátortábort, és 54 személyt előállított.)

Tiltakozó nagygyűlésekre ke­rült sor több más ukrajnai nagy­­városban is. A legtöbben, mintegy tizenkétezren, a nyu­gat-ukrajnai Lem­­berg­ben (Lviv) tiltakoztak „Kucs­ma népellenes rendszere” ellen.

Hétfő esti sajtótájékoztatóján maga Anatolij Kinah kormányfő értékelte a helyzetet. Ukrajnában irányítható és stabil a helyzet, a bejelentett 200 ezer tüntető helyett mindössze közel huszonötezren vettek részt az ellenzéki tüntetéseken, ami annyit jelent, hogy az országban nincs forradalmi helyzet – idézte a kormányfőt az MTI.

Ellenzéki vezetők országszerte több mint 200 000 tün­te­tőről beszéltek – jelentette a BBC, melynek helyi tudósítói kiemelték, hogy a til­takozó akciókban a legtöbb helyen közösen vettek részt a jobb- és baloldali ellen­zéki pártok képviselői.

Tiltakozó meg­moz­du­lá­sok­ra került sor Kárpátalján is. Ung­váron a megyei belügyi fő­osztály tájékoztatása szerint mint­egy ötszáz fő tüntetett előbb a Színház téren, majd a megyei állami közi­gazgatás épülete előtt. Mun­ká­cson kb. százan vettek részt az ellenzéki pártok által a város központjába meghirdetett akción. A tüntetők egyik kárpát­aljai vá­ros­ban sem állítottak fel sá­tor­tá­bort, s rendbontásról sem ér­kezett jelentés.

Ellenzéki források szerint akcióik folytatódnak, a következő országos méretű megmozdulás szeptember 24-én várható.

bj-MTI-ntk