Támogatás a szórványban élőknek

Magyar nyelvű oktatás a végeken

2002. szeptember 20., 02:00 , 88. szám

Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, valamint a szórványprogram munkatársai meglátogatták a ra­hói, a kőrösmezői magyar iskolát és a gyertyánligeti óvodát, találkoztak a vasárnapi iskolák oktatóival. A látogatás elsődleges célja az óralátogatás, a módszertani segítségnyújtás, a szakmai továbbképzések idejének és helyszínének egyeztetése, a további együttműködés felté­teleinek megteremtése volt.

A szórványvidéken működő iskolák, óvodák legnagyobb gondja a pedagógushiány. Többek között erről tárgyaltak a vendégek a rahói tantestület tagjaival. Egyetértettek abban, hogy a legjobb megoldást az jelentené, ha mind több helyi fiatal tanulna magyar nyelvű felsőoktatási intézményben, s annak befejezése után visszatérne szülőfalujába, szülővárosába. Ezt segíti a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola most induló, a felvételi vizsgákra előkészítő tanfolyama is. 2002 októberétől külön csoportban foglalkoznak majd a Felső-Tisza-vidékről, a Latorca völgyéből vagy a szórványmagyarság más településeiről érkező tanulni kívánó fiatalokkal.

A KMPSZ munkafüzeteken, különböző módszertani segédanyagokon kívül a gyertyánligeti óvoda nevelőinek egy magyar nyelvű írógépet, a 13 kőrösmezői első osztályosnak és tanító nénijüknek pedig egy számítógépet és nyomtatót ajándékozott.

pm.