Veszélyben a huszti iskola épülete?

Intézmény-összevonást fontolgatnak

2002. szeptember 27., 02:00 , 89. szám

Továbbra sem jutott nyug­vópontra a Huszti 6. Számú Magyar Tannyelvű Általános Iskola ügye. Információink szerint az illetékesek most az iskola ön­ál­lóságának megszüntetését fontolgatják.

A hírt megerősítve Volo­di­mir Birák, a huszti városi okta­tási osztály vezetője a Kárpát­aljának elmondta, az illetékes ha­tóságok valóban vizsgálják annak lehetőségét, hogy a ma­gyar iskolát esetleg összevonják az 5. számú ukrán tannyelvű középiskolával, a két, eddig önálló intézményből egy kétnyelvű középiskolát hozva ezáltal létre.

A tervezett intézmény-ösz­szevonás esetén azonban elképzelhető, hogy az általános iskolának ki kell költöznie a városi tanács tulajdonában lévő jelenlegi épületéből, melynek teljes körű felújítására azonban nem állami, hanem főként alapítványi segítséggel, jelentős társadalmi munkával került sor.

Puka Éva iskolaigazgató sze­rint elfogadhatatlan minden olyan megoldás, mely az isko­laépület elvesztésével járhat.

– Mint ismeretes, 1998 telén az épület súlyos károkat szenvedett a lehullott nagy mennyiségű hótól. A tetőzet beszakadt, a gyerekek hónapokig voltak kénytelenek hideg, nyirkos tantermekben tanulni – mond­ja Puka Éva. – A károkat akkor a Határon Túli Magyarok Hivatala és a Kárpátal­ja Megsegítése Program jóvoltából sikerült felszámolni. Segítségünkre volt továbbá a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), a Római Katolikus Egyház, a megyei Caritas szervezet is, és nem utolsósorban a szülői tanács. A támogatók révén mára az iskolának korszerű tornaterme, kellően felszerelt informatikai szaktanterme van. A korábban romos helyiségek felújításával elértük, hogy mind a 11 osztálynak tudunk (tudnánk) önálló, minden tekintetben megfelelő tantermet biztosítani.

Gulácsy Géza, a KMPSZ alelnöke a Kárpátaljának nyilatkozva megerősítette, hogy a Kárpátalja Megsegítése Program valóban komoly támogatásban részesítette a szóban forgó általános iskolát, ami lehetővé tette a hókár okozta katasztrófahelyzet elhárítását, valamint az épület tetőzetének teljes körű felújítását.

Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a hírre reagálva elmondta, a KMKSZ elítéli az iskolaépület elvesztésével járó intézmény-összevonás elképzelését. Szükség esetén a Szövetség elnöksége ismételten tiltakozni fog az elképzelés ellen.

Mint ismeretes, korábban Huszt város vezetői költségvetési problémákra hivatkozva megtagadták a magyar tannyelvű általános iskola középiskolává történő átminősítését, holott az iskolában egy évvel ezelőtt tizedik, azaz középiskolai osztály indult, idén pedig megkezdték a tanulást a 11. osztályosok is.

Popovics Zsuzsanna