Mi újság?

Alapszervezeti elnökök

2002. november 22., 01:00 , 97. szám

Füzesi Kláránál, a KMKSZ Verbőci és Feketepataki Alapszerveze­tének elnökénél.

– Közel egy éve, hogy alapszervezeti elnökké választották. Milyen feladatokat, tapasztalatokat hozott az eltelt időszak?

– Két dolog is büszkeséggel tölt el: az egyik, hogy az alapszervezet tagsága ez alatt a pár hónap alatt 140-ről 450-re emelkedett, a másik, hogy a két községből közel másfél ezer magyar igazolvány iránti kérelmet gyűjtöttünk be, és mára több mint hatszázan át is vehették címeres okmányukat. Szintén örömteli feladat volt részt venni az első ízben megrendezett falunap szervezésében, melyre augusztus utolsó vasárnapján került sor. Szerénység nélkül mondhatom, hogy mind a szervezők – köztük a községi tanács, a helyi vállalkozók és a KMKSZ –, mind a szépszámú közönség jól vizsgázott. Remélem, hogy a jövőben nálunk is hagyománnyá válnak az összefogás, a jókedv és a közös ünneplés jegyében zajló falunapok.

– Vannak-e segítői a munkában?

– Az alapszervezet aktív mag­ját a pedagógusok adják, akik ha kell, első szóra „hadba” állnak, és teszik a dolgukat. Állandó segítőim továbbá Nyíri Beáta alapszervezeti alelnök, valamint Varga Lionella, a KMPSZ helyi alap­szerveze­tének elnöke. A két alapszervezet nevében nemrég közös pályázatot nyújtottunk be az Illyés Közalapítványhoz, mely­ben kérelmeztük a Verbőci Középiskola számítógéppel és fénymásolóval való felszerelését. Az 1998-ban bezárt falusi óvoda volt vezetőjeként hadd említsem meg továbbá, hogy mindnyájunk nagy örömére szolgál Stul Pál újonnan megválasztott polgármester és a helyi községi tanács azon törekvése, hogy tető kerüljön az évek óta beázó verbőci óvodaépületre, és így az ismét alkalmassá váljék feladatára.

P. Zs.