Napirendre került a vízumkényszer

Ülésezett a Máért

2002. november 22., 01:00 , 97. szám

A Magyar Állandó Értekezlet vasárnapi budapesti ülésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselői is részt vettek. Kovács Miklóst, a szövetség elnökét hazaérkezése után arra kértük, értékelje a tanácskozás munkáját.

– Minden résztvevő számára elfogadható megállapodás és zárónyilatkozat született a státustörvény módosításáról. Elmondható, hogy nem történt elfogadhatatlan visszalépés a kedvezménytörvény eredeti tartalmához és szelleméhez képest. A kompromisszumkeresésnek áldozatul esett ugyan a határon túli magyarokat eddig a törvény értelmében megillető munkavállalási kedvezmény, ám ebben az esetben is megmarad annak a lehetősége, hogy Magyarország a szom­szé­dai­val kötendő kétoldalú megállapodásokban szabályozza ezt a területet. Az összkép tehát nem mondható rossznak, a pillanatnyi helyzet szerint a törvénymódosítás százszázalékos támogatottságot élvez mind a magyar par­la­menti pártok, mind a határon túli magyarság részéről. Igaz, a folyamat csak akkor tekinthető majd végérvényesen lezártnak, amikor a magyar parlament elfogadja a törvénymódosítást.

– Arra gondol, hogy Magyarország a napokban egyeztet Romániával és Szlovákiával a kedvezménytörvény tervezett módosításáról?

– Igen. Konkrétan meghatároztuk azokat az elveket, amelyek szerint módosítható a törvény. Emellett azonban nyit­va van egy újabb szakértői szintű egyeztetés lehetősége is a Máért keretében arra az esetre, ha jelentősebb változtatás szükségessége merülne fel az államközi tárgyalások során.

– A KMKSZ korábban je­lezte, fontosnak tartja, hogy a tanácskozáson napirendre kerüljön a jövőre bevezetendő vízumkényszer kérdése. Sikerült előrelépni ebben a témában?

– Úgy érzem, sikerült hangsúlyosan szerepeltetni a vízumkényszer kérdését. Biztatónak tartom, hogy a zárónyilatkozat ezzel kapcsolatban igen határozottan fogalmaz, a magyar kormányzatnak ennek szellemében meg kell találnia azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek a kárpátaljai és a vajdasági magyarságnak kivédeni a vízumkényszer bevezetésével járó negatív hatásokat. Igaz, még nem tartunk ott, hogy a konkrét lépésekről beszélhetnénk, de maga az a tény, hogy a probléma ebben a formájában bekerült a zárónyilatkozatba, azt jelzi, hogy sikerült kellően a kérdésre összpontosítani a figyelmet.

– A kedvezménytörvényhez kapcsolódó oktatási-nevelési támogatás terén viszont kimondottan előrelépés várható.

– Szövetségünk üdvözli azt a kormányzati szándékot, hogy a támogatást a jövőben az egygyermekes családokra is kiterjessze. Sikerült továbbá olyan megfogalmazást találni, amely elhárítja annak veszélyét is, hogy Kárpátalján ez a pénz a jövőben ne közvetlenül az érintett családokhoz jusson el.

– Érintik-e a módosítások a törvény végrehajtására lét­re­jött határon túli szervezetek lé­tét és működését?

– A végrehajtás menete ko­rábban is jelentős mértékben kor­mányzati szándék függvénye volt, s ez véleményem szerint alapvetően a jövőben sem változik. Amennyiben tehát esetleg történnek is majd vál­tozások ezen a téren, azok nem a tör­vény­mó­do­sításból követ­kez­nek majd. A KMKSZ véleménye egyébként ezzel kapcsolatban az, hogy a végrehajtás eddigi menete Kárpátalján nem indokolja a módosítás szükségességét.

ntk