Félkészen áll a barkaszói klub

Mesterekre várva

2002. december 13., 01:00 , 100. szám
Sztemberszky Klára és Sütő Margit a megújulóban lévő klubban

Batyubál, pöttyös bál, szüreti bál, anyák napi műsor, hagyományőrző est, diszkó – megannyi rendezvény, amely a barkaszói kultúrház szervezésében tette és teszi színesebbé az ifjabb és idősebb korosztály hétköznapjait. A kultúrház falai azonban utoljára négy éve láttak ünnepi műsort. Egy-két diszkó erejéig ugyan később is megtelt a roskadozó épület, egészen addig, míg egy nap a hóval fedett tetőszerkezet végérvényesen felmondta a szolgálatot.

–Amikor beomlott a tető, sokáig nem mertünk belépni az épületbe – meséli Sütő Margit klubvezető –, mindenhol tetődarabok lógtak, féltünk, hogy ránk esik valami. Miután melegebb lett, a férfiak társadalmi munkában szétszedték a törmeléket. A klub teljes bútorzata tönkrement, csupán a négy fal maradt meg.

A kultúrház javítási munkálataiban sokan igyekeztek segíteni, számos ígéretet kaptak, s ezeknek egy része teljesült is.

– A választásokra készülő Viktor Gyacsenko, a Munkácsi Járási Adminisztráció akkori elnöke felajánlott egy nagyobb összeget a felújításra – mondja Sztemberszky Klára művészeti vezető. – Ez az ös­szeg többé-kevésbé fedezte is a költségeinket. Elkészült a te­tő, kicseréltük az ablakokat, ajtókat, visszarakattuk a cserépkályhákat is. Bútoraink ugyan még nincsenek, de ezen ráérünk gondolkodni ak­kor is, ha már befejeződött a felújítás.

A mun­kálatok ugyanis elakadtak a padlózásnál. A csongori mesterek először tavaszra, majd nyárra ígérkeztek. Lassan már a hó is leesik, de nekik se hírük, se hamvuk.

– A községháza átutalta nekik a pénzt a faanyag megvásárlására – mutatja a padló nélkül árválkodó helyiségeket a klubvezető –, azóta is folyamatosan mondogatják, hogy nemsokára elkezdik a munkát.

Az épület birtokbavétele tehát még egy ideig várat magára, a község kulturális élete azonban nem állt meg. Az énekkar és a színjátszó-, illetve tánccsoport folytatta a munkát, a 20-25 lelkes fiatal jelenleg a klubvezető szobájának szőnyegét koptatja a próbákon. A könyvtár ideiglenesen az óvoda egyik helyiségébe költözött, a diszkókat pedig a község egyik mulatójában rendezik, a szülők nem kis aggodalmára.

– Lassan már nem merek kilépni az utcára – mondja Sütő Margit. – Az emberek állandóan kérdezgetik, hogy mikor lesz már kész a klub, én pedig nem tudok mit válaszolni. Ha rajtunk múlott volna, már régen elkészült volna, hiszen mindössze egy hónapnyi munka van hátra. Így azonban csak tehetetlenül várjuk a mestereket, és reménykedünk, hogy az év végéig használatba vehetjük az épületet.

R. G.