Vízumkényszer: megvan a szándék a megoldásra

Találkozó a KMKSZ székházában

2002. december 13., 01:00 , 100. szám

A rendszeres konzultációk és a párbeszéd szükségességét hangsúlyozták a határon túli magyarság kérdéseiért felelős magyar kormányhivatalnokok és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökségének tagjai a KMKSZ ungvári székházában szombaton megtartott tanácskozáson.

Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) el­nöke, Né­meth Já­nos, a hivatal fő­­osz­tály­ve­zetője és Ud­varvöl­gyi Zsolt, a Miniszterelnöki Hivatal tanácsosa tájékoztatták vendéglátóikat a ma­­­gyar kormányzatnak a határon túli magyarsággal kapcsolatos elképzeléseiről, a KMKSZ elnökségének tagjai pedig beszámoltak a kárpátaljai magyarság legégetőbb gondjairól. Mint elhangzott, a magyar kormányzat nem kívánja csökkenteni a határon túli magyarság támogatását, sőt lehetőség szerint növelni igyekszik azt. A vízumkényszer bevezetése kapcsán Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke szólt az intézkedés várható negatív hatásairól, s a megoldás lehetőségeiről. Válaszában Bálint-Pataki József hangsúlyozta: a magyar kormányzat érzékeli a probléma súlyát, s van szándék annak meg­oldásá­ra. A to­váb­biak­ban szóba került töb­bek között a husz­ti ma­­gyar iskola helyzete, a külföl­dön tanuló kárpátaljai ma­gyar diákok katonai szolgálatának kér­dése, va­lamint a kárpátaljai magyar ok­tatás, ezen belül is a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola támogatásának lehetőségei.

ntk