26 csöppség, 2 óvó néni

Magyar óvoda nyílt Kőrösmezőn

2003. január 17., 01:00 , 105. szám

A szeptemberben megnyílt magyar tannyelvű első osztály mellett novembertől magyar óvodai csoport is működik Kőrösmezőn. Az új intézménynek az a nemrég felavatott iskolaépület ad otthont, melyet az anyaországi Egymásért Alapítvány támogatása révén újított fel az elmúlt év során a helyi magyar közösség. A jelenleg 26 fős óvodai csoport nevelői, min­denesei – Dávid Ivett és Tóth Marica – a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola negyedéves óvodape­da­gó­gia szakos diákjai, akikkel az indulás nehézségeiről és a kezdeti sikerekről beszélgettünk.

– Honnan jött az ötlet, hogy felkerekedjetek, és óvodát vezessetek Kőrösmezőn?

– A főiskolán hallottuk, hogy óvónőkre van szükség a szór­vány­vidéken, és lelkesen úgy gondoltuk, ez esetben akár ott is tölthetnénk a kötelező szakmai gyakorlatot – mondja Ivett óvó néni. – A lelkesedésre aztán szükségünk is volt, mivel csak menet közben derült ki, milyen nagy fába is vágtuk a fejszénket.

– A csoport tagjainak egy része kizárólag ukránul kommunikál – kapcsolódik be a beszélgetésbe Marica. – Azt hiszem, soha nem fogom elfelejteni, milyen nagy élményt jelentett, amikor két napi gyakorlás után végre valamennyi gyermek megértette, mi a különbség a sárga és a piros ceruza között...

Hát igen, ennek is megvan a maga szépsége – mondhatjuk, bár jelen esetben leginkább azok érthetik igazán a fiatal óvó nénik örömét, akik maguk is megpróbálkoztak már hasonló feladattal.

– Egy teljesen új módszer szerint dolgozunk, melynek lényege a folyamatos játék, a tárgyak, fogalmak játékos megismerése, a tárgynevek és elvont fogalmak tanulása, gyakorlása. A foglalkozások tartalmi, módszertani anyagát P. Punykó Mária, a KMPSZ szórványprogramjának felelőse állította össze, ennek alapján már magunk tervezzük a napi foglalkozásokat – tájékoztat Ivett.

Az előzetesen aprólékosan összeállított másnapi „menet­rend” persze gyakran borul, változik – mosolyognak össze a lányok, akik mindenben igyekeznek alkalmazkodni a gyerekek igényeihez, teherbírásához. Az óvónők közben a félévi vizsgákra és szigorlatokra is készülnek, de amint túl vannak a vizsgaidőszakon, utaznak is vissza, és a tervek szerint a tanév végéig Kőrösmezőn dolgoznak majd.

A nyelvi nehézségek ellenére az eltelt néhány hét alatt az óvodások szépen belakták birodalmukat, a falakon gyermekrajzok, az asztalokon papírmasé- és gyurmafigurák sorakoznak, mintegy megerősítve, hogy itt bizony „komoly” munka folyik.

Az óvoda berendezése egyelőre csupán néhány kicsiny székből és asztalból áll. A várható fejlesztésekről szólva Francz Ignác, az iskola és az óvoda gondnoka elmondta, az anyaországi támogatók ígérete szerint a közeljövőben új berendezéssel, bútorzattal gazdagodhat a külsőre egyébként impozáns épület. A tervek között szerepel továbbá egy önálló iskolai-óvodai konyha és étkező, valamint az óvodások hálótermének kialakítása.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség küldöttsége dr. Orosz Ildikó elnök vezetésével legutóbb decemberben látogatta végig a szórványban működő magyar óvodákat (Kőrösmező, Rahó, Gyertyánliget, Bustya­háza). A találkozók alkalmával a szakmai eszmecseréken túl a vendégek fogyóeszközökkel és kellékekkel látták el az óvodákat.

Popovics Zsuzsanna