Forgon Pál: 90. születésnap

Isten éltesse!

2003. január 17., 01:00 , 105. szám

Bizonyára sokan emlékeznek még főtiszteletű Forgon Pál református püspökre, beregszászi lelkészre, aki 2003. január 7-én töltötte be a 90. életévét.

Forgon Pál Szernye községben született, ahol édesapja tanító volt. Teológiai tanulmányait Losoncon kezdte és Debrecenben fejezte be 1935-ben.

Sok helyen szolgált Kárpátalján, 1951-ben Viskről vitték fogságba, ahonnan 1956-ban szabadult. Erről az időről szól Ahol a legszebb virágok nyílnak c. könyve, melyben az omszki lágerben töltött évekről számol be.

1978-tól a Kárpátaljai Református Egyház püspöke. 1994. június 1-jén vonult nyugdíjba. Jelenleg Nyíregyházán él feleségével, orvos fia közelében.

Õt indultunk köszönteni öten Kárpátaljáról: Horkay László püspök, Zán Fábián Sándor főjegyző, Pocsai Vince lelkész, Nagy Béla diakóniai vezető és utódaként jómagam. Korához képest jó egészségben találtuk, bár elpanaszolta, hogy gyengén lát és rosszul hall. Azzal vigasztaltam, hogy van idő, amikor nem kell mindent látni, és főleg mindent meghallani. Kacagva válaszolta: „Igazad van, Lajos, nekünk már csendre és nyugalomra van szükségünk.” Forgon püspök úr nagyon örült a látogatásnak. Mindenre emlékszik, sokak felől érdeklődött. Meleg szeretettel köszönt mindenkit, Istentől áldott esztendőt kíván a kárpátaljai testvéreknek. Kárpátalja gyülekezeteinek nevében mi is Isten áldását kértük életére, családjára.

Gulácsy Lajos
munkácsi lelkész, nyug. püspök