Volt választás, meg nem is

Időközi megyei tanácsi választás Beregszászban

2003. február 28., 01:00 , 111. szám

Immár törvényszerűnek tűnik, hogy nem múlhat el választás Beregszászban botrány nélkül. Majd egy évvel korábban a parlamenti választások kapcsán csaptak magasra az indulatok, ezúttal a jelek szerint a megyei tanácsi választásokat sem sikerült civilizált módon lebonyolítani.

Néhány nappal korábban az esélylatolgatók még arról beszéltek, hogy az Ivan Ivancso lemondása nyomán megüresedett me­gyei tanácsi képviselői mandátumra a hat induló közül valójában csak kettő, Horkay Sámuel, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jelöltje, és a függetlenként induló szo­ciál­de­mok­rata-párttag Galajda József esélyes. Pénteken este azonban váratlan fordulat történt. Alig néhány órával a kampánycsend kezdete előtt csengett a telefon Horkay Sámuel lakásán.

– A bíróságról telefonált egy női hang este hét óra tájt, azt mondta, érkezett egy kérvény, szeretnénk, ha megismerkedne vele – emlékezik vissza a történtekre Horkay Sámuel. – Csak a helyszínen derült ki, hogy a territoriális választási bizottság beadványáról van szó, melynek képviselőjelölti bejegyzésem visszavonása a tétje. Mindössze néhány perc állt rendelkezésemre, hogy megismerkedjem a beadvánnyal és a csatolt „bizonyítékokkal”, valamivel kilenc óra után már kezdetét is vette a tárgyalás. Ilyen rövid idő alatt természetesen még az ügyvédem sem érhetett a helyszínre, arról nem is szólva, hogy a szükséges dokumentumokat sem állt módomban beszerezni.

A territoriális választási bizottság egyébként két képviselőjelölt, Horkay Sámuel és Ivan Huzinec esetében kérte Vaszil Drab bírót, mondja ki, azok megszegték a választási törvény 31. és 51. paragra­fusá­nak bizonyos rendelkezéseit. De míg Ivan Huzinec esete teljesen nyilvánvaló és egyértelmű volt – Huzinec maga sem igen tagadta a tényt –, Horkay Sámuel ügyében a választási bizottság érvelése sokak szerint meg­le­hetősen hézagos volt. A testület beadványát a megyei adóhatóság általuk kért tájékoztatására alapozta, amely azonban Ilja­so­vics Viktornak, a KMKSZ jogi kép­vi­se­lőjének véleménye szerint sem­mit sem bizonyít.

– A vád teljességgel alaptalan – nyilatkozta lapunknak az ügyvéd. – A képviselőjelölt által megrendelt nyomdatermékek elő­­állítási költségeihez hoz­zászámolták a nyomda más cégektől időközben be­folyt bevételeit, és úgy állí­tot­ták be, mintha a szóban forgó cégek a plakátok valós érté­ké­nek kö­rül­be­lül kétszáz­szorosával (!) támo­gat­ták volna Hor­kay Sámu­el agitációs anyagainak elkészítését.

Mint megtudtuk, az adóhatóság munkatársai alig két nappal a választások előtt, múlt pénteken jelentek meg az említett ungvári vállalatnál, s vizsgálták meg annak könyvelését, de semmilyen törvénytelenséget nem tártak fel. Lapunk kérdésére mind a szóban forgó nyomda, mind a számlájára ebben az időszakban átutalásokat végző vállalatok vezetői ha­tá­ro­zottan tagadták, hogy szán­dé­kuk­ban állt volna Horkay Sámuel kam­pányának támogatása. Az utóbbiak egybehangzóan állították: sohasem hallottak még Horkay Sámuelről, s volt, aki a beregszászi helyhatósági választásokról is lapunktól értesült először.

– Valamennyi szóban forgó átutalás a cég üzleti tevékenységével kapcsolatos, ennek ellenkezőjét egyébként sem az adóhatóság jelentése, sem a választási bizottság beadványa nem bizonyította, a bíróság tehát gyakorlatilag egy feltételezés alapján hozta meg döntését. Horkay Sámuel mindenben a törvény betűjének és szellemének megfelelően járt el. Ha ezek után tudatos törvényszegést rónak fel neki, az nemcsak hogy igazságtalan és jogtalan, de alkalmas arra, hogy besározza egy egyébként feddhetetlen ember jó hírét – összegezte a tényeket Iljasovics.

Az elmarasztaló bírósági döntés alapján a territoriális választási bizottság szom­bati ülésén megsemmisítette a Horkay Sámuel és Ivan Huzinec képviselőjelöltként történt bejegyzéséről hozott ko­rábbi határozatát.

A szava­zóla­pok­ról ezután szorgos kezek kihúzo­gat­ták a KMKSZ jelöltjének nevét.

– A választás napján az emberek megdöbbenéssel tapasztalták, hogy a nevem ki van húz­va a szavazólapokról, azt kérdezték egymástól, mi történt – emlékezik vissza az esetre Horkay Sá­muel. – A válasz azonban gyakran meglehetősen furcsa volt, mert akiknek az érdeke ezt diktálta, azt híresztelték a városban, hogy önként léptem vissza a jelöléstől, holott erről szó sem volt.

Tiltakozásának adott hangot a történtek kap­csán a Kárpátaljai Magyar Kul­tu­rális Szövetség is.

– Ami Beregszászban történt a megyei tanácsi választások kapcsán, annak a jele, hogy a hatalom nem meri vállalni a nyílt megmérettetést velünk szemben, semmibe veszi a választópolgároknak a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát, fél attól, hogy az emberek szavazatukkal mondhassanak véleményt tevékenységükről – nyilatkozta lapunknak Kovács Miklós elnök. – A KMKSZ természetesen minden jogi fórumnál tiltakozni fog a történtek miatt. Mi törvénytisztelő állampolgárai vagyunk ennek az országnak, ami azonban nemcsak azt jelenti, hogy magunk nem hágjuk át a törvényeket, hanem azt is, hogy harcolni fogunk alkotmányos jogainkért.

-ntk-