2003. március 28.

2003. március 28., 01:00 , 115. szám

Nagyböjt 4. vasárnapja.

Mire Ö így felelt:

„Ez a fajta nem űzhető ki másképp, csak imádsággal és böjttel.” Mk 9.29

Már lassan a nagyböjt végére értünk, mikor a fentieket halljuk Jézustól. Mintha azt mondaná, nem szabad elcsüggednünk, mert minden böjtnek megvan a maga Húsvétja.

Az imádság és a böjt a kezdetektől hozzátartozott az Istenfélő emberhez.

De milyen a helyes böjt, hogyan böjtölhetek Istennek tetsző módon? Ezt a kérdést már az ószövetségi próféta, Izajás is feszegeti, mikor felhívja a figyelmet az igazi böjtre. Nemcsak a szegényeknek szól a felhívása, hanem a gazdag, a törvényhozó és tehetős embereknek is.

Tudjátok, milyen a böjt, amelyet én kedvelek? Törd össze a jogtalan bilincseket, és bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek a kenyeret, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Iz 58.6-7

A keleti egyházban a nagyböjti idő nem Jézus szenvedése emlékének szánt időszak, hanem a lelki megváltás, újjáalakítás időszaka.

A nagyböjti szertartásaink azt sugallják, hogyan böjtöljünk Istennek tetsző módon. Sokan azt gondolják, ha a böjti napokat megtartom, tartózkodom a húsos és zsíros ételektől, már eleget tettem. Pedig mennyire nem így van! A böjthöz hozzátartozik az is, hogy felülvizsgálom viselkedésemet, beszédemet, cselekedeteimet. Mit ér az a böjt, ha káromkodó, kötekedő, duhaj módon viselkedek?

Az előszentelt áldozati liturgiáinkban ott a biztatás a helyes böjtre, hogy tudjunk elmélkedni.

Testileg böjtölvén, atyám fiai, böjtöljünk lelkileg is: törjük szét az igaztalanság bilincseit, távolítsuk el a mulandóság konok kívánságát, tépjünk szét minden igaztalan írást, adjunk kenyeret az éhezőnek s fogadjuk házunkban a hajléktalan szegényt, hogy Krisztus Istenünktől dús kegyelmet nyerjünk. (Énekeskönyv)

Szeretném, ha a böjt végére mindenki el tudná mondani: a böjt futását bevégeztük, a hitet sértetlenül megtartottuk, a láthatatlan szörnyek fejeit összetörtük, a bűnnek legyőzői lehessünk.

Egressy Miklós
jánosi görög katolikus parochus