A Lehoczky-hagyaték

Levelek, dokumentumok az egykori régész életéből

2003. április 25., 02:00 , 119. szám

Vidékünk neves személyiségéről, a megyei honismereti múzeumot saját gyűjteménye felajánlásával megalapító Lehoczky Tivadarról számos cikk, tanulmány jelent már meg. Sokan kutatták régészeti, néprajzi, honismereti munkáit, amelyek egy részét (például a Bereg vármegyéről írott monográfiáját) újra ki is adták. A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanára, Csatáry György szerkesztésében és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség gondozásában A Lehoczky-hagyaték címmel megjelent legújabb kiadvány az egykori ügyész azon dokumentumait, leveleinek egy jelentős részét mutatja be és teszi ezáltal a kutatók, érdeklődők számára hozzáférhetővé, amelyek a Magyar Országos Levéltárban, az Országos Széchényi Könyvtárban, valamint a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban találhatók. A gyűjteményből képet kaphatunk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tüzértisztjének személyiségéről, történettudományi nézeteiről, kapcsolatrendszeréről, valamint ahhoz is hozzájárul a kiadvány, hogy egyre kevesebb fehér folt maradjon vidékünk történetében.