Tavasszal nem sorozzák be a külföldön tanuló diákokat?

Folyik a sorozás

2003. április 25., 02:00 , 119. szám

Folyamatban van a tavaszi behívás a seregbe – megyeszerte alig másfél ezer hadköteles fiatal kap behívót az illetékes hadkiegészítő parancsnokságoktól. Mint Ivan Balasov alezredes, a megyei hadkiegészítő parancsnokság sorozásért felelős osztályvezetője a Kárpátaljának elmondta, a hadkötelesek a határőrségnél, a belügyi egységeknél, illetve a katasztrófavédelmi erőknél teljesítenek majd szolgálatot.

Az idén tavasszal behívottak száma a terveknek megfelelően kb. 300 fővel marad el a tavaly ősszel behívottakétól, s ősszel szintén hasonló arányban csökken a létszámuk. Mindez a folyamatban lévő haderőreform következménye, melynek eredményeként fokozatosan csökken a sereg létszáma, ugyanakkor ezen belül is évről évre kevesebb lesz a kötelező katonai szolgálatát teljesítő fiatal, miközben növekszik a szerződéses viszonyban szolgálatot teljesítők, azaz a zsoldosok száma. A végcél az, hogy 2015-ig az ukrán hadsereg teljesen professzionálissá váljék, azaz megszűnjék a behívás.

A Kárpátalján behívottak nagyjából 12 százaléka egyébként várhatóan a megye területén állomásozó katonai alakulatoknál teljesít majd szolgálatot, s kb. ugyanennyien folytatják majd itthon szolgálatukat a különböző kiképzéseket követően.

Lapunknak arra a kérdésére, mi várható idén a külföldön tanuló diákok katonai szolgálat alóli ideiglenes felmentésének terén, az alezredes elmondta: a törvény ide vonatkozó 17. cikkelyének hiányossága miatt a külföldön tanulókra nem vonatkozik a halasztási kedvezmény. A korábbi gyakorlatnak megfelelően azonban, ha a sorköteles személy évente egy alkalommal bemutatja az illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak a megyei tanügyi főosztály igazolását arról, hogy az általa látogatott külföldi tanintézmény megfelel az ukrán törvények által megszabott, a katonai szolgálat alóli felmentésre jogosító oktatási intézmények besorolásának, ritka kivételektől eltekintve, azok jóváhagyják az illető ideiglenes felmentését.

Baráth József