A KMKSZ 2003. április 30-i elnökségi ülésének határozatai

2003. május 9., 02:00 , 121. szám

1. A KMKSZ Elnöksége mél­­­tánytalannak tartja, hogy az Illyés Közalapítvány újjászerveződő kárpátaljai alkurató­riu­má­ban, a Főkuratórium döntése értelmében, egyenlő arányban képviselteti magát a KMKSZ és az UMDSZ. Ugyanakkor, a kárpátaljai magyarság érdeke, hogy az alkuratórium minél előbb megkezdje működését, emiatt az Elnökség a döntést elfogadja. A Szövetség az Alkuratóriumba Bren­zovics Lászlót, a KMKSZ alelnö­két delegálja, illetve az Illyés Közalapítvány Kuratóriumának felkérése alapján a Szövetség által javasolható három al­ku­­­ra­tóriumi helyre a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolát és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szer­vezetét ajánlja.

2. Az ukrajnai alkotmánymódosítással kapcsolatban a KMKSZ Elnöksége elengedhetetlennek tartja, hogy a reformnál a legmesszebbmenően vegyék figyelembe az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogait, biztosítva számukra:

a) a területi autonómiát és a kulturális autonómiát;

b) a garantált nemzeti kisebbségi képviseletet az ukrán parlamentben;

c) a nemzetiségi nyelvhasználat legszélesebb körű biztosítását;

d) a kettős állampolgárság lehetőségének biztosítását.

3. Levélben fordul a KMKSZ Elnöksége Ukrajna Oktatási Minisztériumához, hogy tegye lehetővé a magyar iskolák végzősei számára, hogy az ukrán nyelv érettségi vizsgán tartalomírás helyett tollbamondást írhassanak, mivel a nemzetiségi iskolákban továbbra sem biztosítottak az ukrán nyelv oktatásának optimális feltételei.

Kéri továbbá, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem vezetősége, az előző évihez hasonlóan, tegye lehetővé a magyar iskolák végzősei számára, hogy a szaktantárgyakból anyanyelvükön felvételizhessenek, és a felvételi vizsgák során biztosítsák részükre a magyar nyelvű tesztlapokat.

A KMKSZ Elnöksége