A beregszászi Rákóczi-kastély

Rákóczi-emlékek Kárpátalján*

2003. június 6., 02:00 , 125. szám

Beregszász legrégebbi világi épületének tartja számon történetírásunk a város Rákóczi-kastélyát. Az egyik rajta elhelyezett márványtáblán II. Rákóczi Ferenc nevét is olvashatjuk. Az épületet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építtette. Rákóczi is szívesen időzött itt, különösen a szabadságharc éveiben. Ekkor restauráltatta a kastélyt.

1997-ben a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség szervezésében magyarországi és helyi közéleti személyiségek jelenlétében avatták fel az emléktáblát, amelynek felső részében Beregszász város történelmi címere látható.

BETHLEN–RÁKÓCZI-KASTÉLY

(Grófudvar)

MÛEMLÉK

Építtette Bethlen Gábor

erdélyi fejedelem

1629-ben.

Helyreállíttatta

II. Rákóczi Ferenc.

Klasszicista stílusban

átalakíttatta

Schönborn gróf

1857-ben.

BMKSZ 1997.

Csatáry György

* Sorozatunk rész­let a szerző Rákóczi-emlékek és -emlékhelyek Kárpátalján c. köny­véből, mely a Rákóczi-emlékév tiszteletére a KMKSZ gondozásában jelent meg.