A Seregek Urának követe ő…

Lelkészbeiktatás Beregszászban

2003. június 27., 02:00 , 128. szám

Lelkészbeiktatásra került sor június 22-én a beregszászi református templomban, melynek során a helyi gyülekezet lelkészévé nyilvánították Taracközi Ferenc lelkipásztort. Az ünnepi istentisztelet első részében Pocsai Sándor csongori lelkipásztor olvasott fel Malakiás próféta könyvéből, majd az ifjúsági énekkar szolgálatát követően Horkay László püspök hirdetett igét. Isten szolgájának ajkáról el kell hogy hangozzon az ítélet és a kegyelem, hangsúlyozta a püspök, élet és halál függ tőle, nem bírálni kell őt, hanem imádkozva melléállni. Kopasz Gyula Bereg egyházmegyei esperes a gyomlálás és plántálás fontosságát helyezte az ifjú lelkipásztor szívére, majd a gyülekezet lelkészévé nyilvánította őt. A vendég lelkipásztorok erősítő igékkel kívántak áldást lelkésztársuk életére és szolgálatára. Bemutatkozásként Ta­­­­racközi Ferenc szolgálatának fő irányvonalait ecsetelte. Úgy tekintsünk egymásra, mint Isten rabszolgáira, Isten titkainak sáfáraira, mondta, akiknek legfőbb értéke az Isten iránti hűség. A dalárda énekét követően Dancs János helyi főgondnok köszöntötte a lelkipásztort, majd szeretetvendégséggel folytatódott az ünnepség.

Olasz Tímea