Folytatódik a „mocskos” háború?

Helyhatósági választások Munkácson

2003. július 4., 02:00 , 129. szám

Ami a szavazatok számát illeti, a munkácsi helyhatósági választásokat Vaszil Pe­tyov­ka, a Mi Ukrajnánk vá­lasztási tömörülés jelöltje nyerte legnagyobb ellenfelével, a függetlenként induló, ám a szociáldemokraták támogatását élvező Nuszer Ernővel, a me­gyei tanács elnökének helyettesével szemben. Az egyes jogvédő szervezetek által má­ris minden idők legmocskosabb választásaként emlegetett politikai összecsapás azon­­ban még nem ért vé­get…

Előzetes adatok szerint Va­szil Pe­tyov­ka a sza­va­zatok 49,9, míg Nu­szer Ernő 41,5 száza­lé­kát sze­rezte meg, a különbség va­la­mi­vel kevesebb, mint 3000 szavazat volt tehát kettejük kö­zött, ami váratlanul szoros küz­delemre vall. Elemzők emlékeztetnek, hogy a szavazást megelőzően végzett közvélemény-kutatások ennél lényegesen nagyobb különbséget mutattak a két jelölt között Pe­tyovka javára. Az okokat illetően rámutatnak, hogy bár Petyovka a Mi Ukraj­nánk támogatásával indult, a vá­lasztók szemében mégsem volt egyértelműen az ellenzék jelöltje, sokkal inkább a jelentős helyi vállalkozót lát­ták benne, míg legnagyobb ellenfele ko­moly támogatásban ré­szesült a szociáldemokraták és a me­gyei végrehajtó hatalom részéről.

A szavazás előtt a vá­rosban szinte tapintható volt a fe­szül­t­­ség, mindenki érzékelte, hogy az ország két jelentős po­li­ti­kai tömörülése csap össze, s a tét kár­pátaljai befolyásuk megerősítése. Ennek megfelelően elkese­re­dett volt a választási küzdelem is, különösen az utolsó órákban. A BBC ukrán nyelvű internetes hírszolgálatának beszámolója szerint szombaton a Mi Ukrajnánk ellenfelei 12 órás bírósági tárgyaláson igyekeztek visszavonatni a tömörülés egyszerre három jelöltjének bejegyzését (a magyar válasz­tók­nak már ismerős lehet ez a mód­szer Beregszászból), éjszaka névtelen levelek és telefonok figyelmeztettek a sza­vazóhelyiségek aláaknázására, s a rendőrség talált is két robbanó­szer­kezetet, más szavazóhelyiségekben megszűnt az áramszolgáltatás, egyszóval minden eszközt bevetettek a választások meghiúsítása érdekében.

A szavazásra mindennek ellenére sor került, bár előre látható volt, hogy az eredményt megtámadják majd a vesztesek. A BBC értesülése szerint ilyen értelmű nyilatkozatot tett Nuszer Ernő és Nesztor Sufrics, az SZDPU(o) par­lamenti képviselője. A Mi Ukrajnánk részéről viszont a történteket úgy értékelik, mint kísérletet, hogy megakadályozzák jelöltjük megválasztását, illetve alapot teremtsenek a szavazás eredményeinek későbbi megtámadására.

A küzdelem tehát va­ló­szí­nűleg a bíróság előtt folytatódik majd.

ntk