2003. július 25.

2003. július 25., 02:00 , 132. szám

„És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni hatalommal és dicsőséggel.” (Luk.21:25-27)

Az emberiség fél mindentől, de különösen fél a jövőtől. A történelem is igazolja, hogy a háborúk egyre kegyetlenebbek lesznek. Az elmúlt évszázadban egy percig sem hallgattak el a fegyverek, s a két világháború minden előbbi háborúnál nagyobb szenvedést okozott az emberi nemnek. Ha a második világháborúban ötvenmillió ember pusztult el, mivel járhat akkor egy harmadik világháború kitörése? Mit tegyen ilyen helyzetben a keresztyén ember?

Először is ne veszítse el a bizodalmát a szerető Atya Istenben, hiszen az ő akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről.

Másodszor: maradjon meg az Isten szeretetében és a szent életben.

Harmadszor: higgye azt, hogy ezeknek mind meg kell lenniük, különben hogyan teljesednének be az írások?

A keresztyén ember nem fél a rossz hírtől. Jézus mondja: „És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne fél­eml­je­tek, mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég. Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen, és mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok, és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.” (Luk.21:9-11)

És végül: várjuk az Úr Jézust, mikor jön. Miközben az emberek elhalnak a félelem és az előre látható bajok miatt, a hívők tudják, hogy az Úr Jézus eljövetele közel van. „És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltsá­go­tok.”(Luk.21:27-28) „Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat!” (Zsolt.31:25)

A jövő a béke emberéé. A háború, harc, irigység, gyilkosság és vérontás a bűn következménye. Te kövesd a Békesség Fejedelmét, Jézust! Lábaidnak szövétneke legyen az ő Igéje, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Horkay László
református püspök