A KMKSZ nyilatkozata a vízumkényszer és a kettős állampolgárság tárgyában

2003. augusztus 15., 02:00 , 135. szám

Az Ukrajna és Magyarország közötti kishatárforgalom megszüntetése elsősorban a kárpátaljai magyarságot sújtja, melynek kapcsolattartása az anyaországgal igen jelentős mértékben megnehezedik.

A KMKSZ komoly küzdelmet folytatott a szovjet szervekkel szemben az egyszerűsített határátkelés megvalósítása érdekében, és most sajnálattal konstatálja, hogy az Európai Unió – melynek egyik fő elve az emberek és az eszmék szabad áramlása – bővítése számunkra újabb vasfüggönnyel fenyeget.

Rendkívül sajnálatos, hogy két hónappal a vízumkényszer bevezetése előtt a kárpátaljai magyarság nem rendelkezik pontos információkkal a bevezetendő vízumkényszerrel kapcsolatban. Érdemi konzultációt az illetékes magyar kormányszervek a KMKSZ-szel e tárgyban nem folytattak és nem folytatnak.

A XX. században nemzeti hovatartozása miatt oly sokat szenvedett, 1944-ben megtizedelt kárpátaljai magyarság számára bármilyen más megoldás, mint az ingyenes, hosszú távú (5 éves), többszöri beutazásra lehetőséget nyújtó vízum, méltánytalan és elfogadhatatlan.

Úgy véljük, hogy az ukrán–lengyel vízumszerződés aláírása és annak nemzetközi fogadtatása után ennek külpolitikai akadálya nincs.

Érthetetlen számunkra, hogy a magyar külügyminisztérium miért nem áll a lengyel kormány kezdeményezései mellé, különös tekintettel Leszek Miller miniszterelnök azon kijelentésére, mely szerint Lengyelország Ukrajna vonatkozásában a schengeni rendszer bevezetése után is fenn kívánja tartani az ingyenes, hosszú távú vízum lehetőségét.

A módosítás előtti státustörvény lehetőséget adott volna a kérdés kezelésére. Nem véletlen, hogy épp a módosítás után került a kettős állampolgárság kérdése a Kárpát-medencei magyarság figyelmének középpontjába.

A KMKSZ feltétel nélkül támogatja a kettős állampolgárságnak – amely a mai magyar jogrendben is létezik – a határon túli magyarságra alanyi jogon való kiterjesztését.

Ugyanakkor Ukrajna Alkotmánya, sajnos, kizárja a kettős állampolgárságot. A közeljövőben, az ukrán parlamentben aligha lesz meg a szavazatok 2/3-a, amely a vonatkozó jogszabályok módosításához kell. A kérdés Ukrajna viszonylatában messze túlmutat a kárpátaljai magyarság ügyén.

A KMKSZ újfent felhívja az illetékes magyar kormányszerveket, gyorsítsák fel az előkészületi munkálatokat, a megkötendő vízumszerződésben biztosítsák a kárpátaljai magyarság számára, hogy könnyen, rövid idő alatt ingyenesen juthasson hozzá a hosszú távú (5 éves), többszöri magyarországi belépésre jogosító vízumhoz.

A KMKSZ elnöksége