A nappali képzés a legnépszerűbb

Ülésezett az ösztöndíjtanács

2003. augusztus 22., 02:00 , 136. szám

Augusztus 14-én Beregszászban, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán ülésezett a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíjtanács (KMFÖ). A megbeszélésen részt vett Petri Zsolt, a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma Határon Túli Magyarok Főosztályának osz­tályvezető-helyettese és dr. Nagy Imre, a szóban forgó főosztály ösztöndíjreferense.

A testület, melyben gyakorlatilag valamennyi kárpátaljai magyar társadalmi szervezet s a történelmi egyházak is képviseltetik magukat, mindenekelőtt a magyar állam által biztosított idei tanulmányi ösztöndíjak kérdését vitatta meg, s tett javaslatot azok elosztására. Az ösztöndíjak odaítéléséről a Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács (HTMÖ) dönt majd véglegesen augusztus 25-i ülésén.

–A pályázatok kiírásának és fogadásának lebonyolítója az Ago­ra iroda volt, előzetes elbírálásuk az Oktatási Minisztérium által kidolgozott pontrendszer és elvek szerint történt, ennek alapján tettünk javaslatot az ösztöndíjkeret elosztására a HTMÖ-nek – tájékoztatta lapunkat dr. Orosz Ildikó, a KMFÖ elnöke.

A legnagyobb túljelentkezés idén a nappali Phd-képzés nyolc kiosztható ösztöndíjára volt.

– Az augusztus 25-i tanácsülésen a minisztérium és a háttérintézmények, valamint az egyes régiókban működő ösztöndíjtanácsok képviselői vesznek részt. Itt születik majd végleges döntés az ösztöndíjak megítéléséről, amit az oktatási miniszter hagy jóvá. Lehetőség szerint azt is meg kell vizsgálni ilyenkor, hogy az ösztöndíj ne csak az egyéni boldogulást, hanem a köz javát is szolgálja, itt, a szülőföldön – nyilatkozta a Kárpátaljának Petri Zsolt, a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma Határon Túli Magyarok Főosztályának osztályvezető-helyettese.

Ferenczi Katalin