Hálaadó istentisztelet a száz éve szentelt templomban

Református templomszentelés Tiszasalamonban

2003. augusztus 29., 02:00 , 137. szám

A tiszasalamoni gyülekezet történelme során három templomot is épített. A jelenlegi Nadek János kassai építész tervei alapján készült, közadakozásból. Az eklektikus stílusú, egyhajós, bordás keresztboltozatú templomot 1903. augusztus 23-án szentelték fel. A salamoni hívek buzgóságának és a támogatók adakozásának köszönhetően a templom két éve zajló felújítása napra pontosan elkészült. Harangja augusztus 24-én, vasárnap ismét hálaadó istentiszteletre szólította a híveket.

Az ünnepség köszöntőversekkel és gyülekezeti énekléssel kezdődött. A Szentírásból Balogh Attila eszenyi lelkipásztor olvasott fel. Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Ige ismerete nélkül a templomban is elveszhet a Szentírás és annak üzenete. „A Biblia elkallódhat úgy, hogy az emberek már nem is olvassák, megelégednek saját hagyományaikkal, az ember által kialakított istentiszteletekkel, megelégednek azzal, amit ők lát­nak jónak. Pedig Isten pontosan megszabta, hogyan kell őt imádni, és azt is megmondta, mi az ő törvénye” – mondta a püspök.

A tiszasalamoni református gyülekezet múltját Balogh János helyi lelkész, az Ungi Egyházmegye esperese ismertette. Kindák Valéria gondnok elmondta, a felújí­tási munkálatok nem sikerülhettek volna ennyire gyorsan és szépen, ha az egyházi tisztségviselők és gyülekezeti tagok nem vettek volna aktívan részt a helyreállításban. Megköszönte továbbá a németországi, magyarországi, hollandiai és helyi támogatók önzetlen segítségét, külön kiemelve a szlovákiai Bacska falu közösségét, akik nélkül ugyancsak nem valósulhatott volna meg a nagy vállalkozás.

Az ünnepet szavalatok, az Ung megyei Kántorképző végzőseinek kórusa és a Tisza­sa­lamoni Református Ifjúsági Ének­kar szolgálata tette emlékezetesebbé. A rendezvényen jelen voltak az Ungi Egyházmegye lelkészei és világi vezetői, a római katolikus egyház képviseletében Szulincsák Sándor csapi plébános, valamint a megyei, járási és helyi tanács képviselői.

A templomszentelést püspöki zárszó és áldás követte, végezetül a Himnuszt és a 468. dicséretet énekelte a gyülekezet.

Badó Zsolt