Emlékezni kell

Főhajtás a mártírok emléke előtt

2003. november 21., 01:00 , 149. szám

Kárpátalja-szerte megemlékeztek a hétvégén az ötvenkilenc évvel ezelőtt, 1944 novemberében sztálini lágerekbe hurcolt, s ott mártírhalált halt több ezer magyar és német férfiról.

Munkácson a Rákóczi-kastély udvarán kialakított emlékhelyen gyűlt egybe vasárnap a város magyarsága, ahol a KMKSZ nevében dr. Majorossy István emlékezett a sztálini rendszer minden jogalapot nélkülöző, embertelen népirtó akciójára, s arra, hogy a történtekért a mai napig senki sem követte meg, senki sem kárpótolta az érintetteket az elveszett évekért, az elveszett életekért.

– Az emberi civilizáció elengedhetetlen része halottaink méltó eltemetése, elhelyezésük múltunkban, emlékezetünkben – figyelmeztetett Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke –, amit 1989-ben, több évtizedes késéssel a kárpátaljai magyarság is elkezdett azáltal, hogy szinte valamennyi településen emlékművet állított az áldozatoknak. A folyamat azonban még nem ért véget. Annak része a kellő tisztelet és kegyelet kialakulása a közösség minden tagjában, hogy az emlékműveket ne rongálják meg, amint az legutóbb Munkácson is történt; hogy minden emlékmű alá kerüljön virág a megemlékezések alkalmával; hogy megjelenjen a kellő áldozatkészség az emlékművek karbantartására. Ennek a folyamatnak a vége a közösség végleges és teljes magára találásával, újbóli megszervezésével esik egybe – hangsúlyozta a szónok. A továbbiakban felszólalt Lengyel Zoltán alpolgármester, imádkozott az elhunytakért Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök és Stanco Attila római katolikus káplán, fellépett a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének kisegyüttese, a helyi református és a római katolikus egyházközség kórusa.

Beregszászban a vasárnapi megemlékezés résztvevői megkoszorúzták az egykori városi gyűjtőhely épületének falán az emléktáblát. A sztálinizmus áldozatainak emlékművénél Hor­kay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta: az egykori politikai hatalom tudatosan törette meg a kárpátaljai magyarságot. „Csak így lehetett később minden ellenállás nélkül kolhozt alapítani, istentelen eszméket terjeszteni, tiltani a templomba járást, elfogadtatni a becsületes munka helyetti, szerzéses gyarapodást” – fogalmazott a szónok. „Azokra emlékezünk, akik örök búcsúcsókkal búcsúztak szeretteiktől. Az ő arcukat, alakjukat idézzük fel, az ő kettétört életüket gyászoljuk” – mondta Rontó József beregszászi túlélő. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke hangsúlyozta: „Megbocsátottunk, de az emlékezés felelőssége ma is a miénk.” A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gim­ná­zium 6. osztályos tanulói tisza­la­dányi jeremiáddal (siratóval) emlékeztek az áldozatokra.

Beregrákoson ugyancsak vasárnap gyűltek ünnepi istentiszteletre az emlékezők. Pál László református lelkész igehirdeté­sében a diktatúra, az emberpusztító önkény Isten általi elítéléséről szólt. „Mert Isten nem szereti azokat a népeket, akik az eget ostromolják, nem szereti azokat, akik istenítik magukat és elnyomnak másokat” – mondta a tiszteletes. A templomkertben felállított emlékműnél Tóth Margit, a KMKSZ Bereg­rákosi Alapszervezetének elnöke idézte fel az 59 évvel ezelőtti eseményeket: „Kisbíró dobolta ki, hogy kiknek kötelező a megjelenés, hogy élelmet, váltás ruhát vigyenek a háromnapos robotra. Községünkből 62-en maradtak örökre oda.”

Sárosorosziban vasárnap Cséke Ilona, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke olvasta fel a lágerben meghalt helyi férfiak névsorát. „Az ember csodálatos képessége az emlékezés. Sokan nem tudják, hol nyugszanak elhurcolt családtagjaik, az azonban bizonyos, hogy Istennél vannak. Így emlékezzünk rájuk” – mondta Weinrauch Márió helyi római katolikus plébános. „Az a lelki vigasztalás vezérelje a gyászoló családokat, hogy bár a lágerélet igen sok próbatétellel járt, az Úr segítségével megszabadíttattak a szenvedők. Akik az Úrban hunytak el, majd együtt találkozhatunk” – mondta Orbán Sándor helyi református lelkész. Az emlékünnepségen a KMKSZ képviseletében jelen volt Kovács Miklós elnök s Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke.

Ugyancsak megemlékezésekre került sor ezen a napon Bátyúban, Mezőváriban, Csetfalván, Tiszapéterfalván és Aknasz­la­tinán.

ntk–B. Zs.–F. K.–Sz. Z.