Pilinszky Jánosra emlékeztek

Radvánci Szent Gellért Katolikus Kollégium

2003. november 21., 01:00 , 149. szám

Kuklay Antal körömi plébános Pilinszky János neves magyar keresztény költőről tartott előadást november 14-én a radvánci Szent Gellért Katolikus Kollégiumban.

A csapi származású Antal atya személyesen is ismerte, barátja volt Pilinszkynek, akit a XX. század egyik legnagyobb magyar költőjeként tisztel. Az előadó előbb tömören összefoglalta Pilinszky János ars poeticáját, majd elszavalta és mélyrehatóan elemezte a költő „Egy szenvedély margójára”, „József Attila”, „Gótika”, „Tékozlók”, „Életfogytiglan”, „Találkozások”, „Egyenes labirintus” című verseit. Az előadást követően a jelenlevők fórum keretében értekeztek a hallottakról. A felmerült kérdésekre Antal atya készséggel válaszolt.

-lia-