Újabb ürügy a pályázati pénzek visszatartására?

Szülőföldön Magyarul Program: levelek jönnek, levelek mennek

2003. december 5., 01:00 , 151. szám

Közel egy évig teljes csend övezte a Szülőföldön Magyarul programot, az utóbbi időben azután ismét úgy tűnt, felgyorsulnak az események a kárpátaljai magyar családoknak a 2002. évi pályázat alapján folyósítandó oktatási-nevelési támogatás ügyében. Ami viszont változatlan: pénz továbbra sem érkezik.

A folyósítandó támogatásra még 2002-ben pályáztak az érintettek. A pályáztató a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) volt, ám az Illyés Közalapítvány (IKA) kuratóriuma idén tavasszal nem hosszabbította meg a KMPSZ-szel a program lebonyolításáról kötött szerződést, s több mint fél évvel később, november 13-án a megítélt pénzek kifizetésével a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülői és Pedagógustanácsot (KAMOT) bízta meg.

Eddig rendben is ment a dolog, csakhogy kiderült, a kifizetések lebonyolításához szükség volna a begyűjtött teljes adatbázisra, s az IKA nemrég megalakult csonka alkuratóriuma most a pályáztatást végző KMPSZ-től követeli annak átadását.

Zubánics László, az IKA ukrajnai alkuratóriumának titkára ezért levélben kereste meg dr. Orosz Ildikót, a KMPSZ elnökét, melyben kifejti, hogy a KAMOT-tal kötött szerződés mellékleteként az IKA a KAMOT rendelkezésére bocsátott egy listát a kifizetésre váró személyek adataival (név, magyar igazolvány száma) „Elmondásuk szerint (Mármint az IKA szerint – a szerk.) a program korábbi lebonyolítására felkért Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség mindössze ezeket az adatokat adta át számukra.” A továbbiakban a levél írója az iránt érdeklődik, mikor kerülhet sor a teljes adatbázis átadására. „Mivel mind Önök, mind pedig mi is a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviseletét látjuk el, hiszem, hogy … az adatbázis átadásának nem lehet akadálya, hiszen a mihamarabbi kifizetésekkel a kárpátaljai magyar családok érdekeit szolgáljuk” – áll a november 19-én kelt levélben.

A levelet meglehetős értetlenséggel fogadták a KMPSZ-ben. Dr. Orosz Ildikó elnök érdeklődésünkre elmondta:

– Szomorúnak tartom, hogy a 2002. évi támogatás lebonyolítását nem fejezhette be a KMPSZ, így szervezetünknek az IKA által politikai okokból történt diszkriminációja miatt nem juthattak támogatáshoz a leginkább rászorultak. Ami az adatbázis átadását illeti, már többször, több helyütt elmondtam, hogy a pedagógusszövetség, amikor vállalta a program lebonyolítását, az IKA központi kuratóriumával állt szerződésben, amelynek át is adta a pályázók adatbázisát. Az adatbázis tehát teljes egészében Budapesten van. Arról nem mi tehetünk, hogy a kifizetéssel megbízott szervezet nem tudja értelmezni és kezelni ezt az adatbázist, vagy hogy az IKA nem bocsátotta azt teljes egészében a rendelkezésére.

Kérdésünkre Hutterer Éva, a KMPSZ Szülőföldön Magyarul programfelelőse is megerősítette, hogy az adatbázis hiánytalanul az IKA budapesti központi kuratóriumánál van.

Az ügyet bonyolítja, hogy adatvédelmi aggályok is felmerülnek.

– A KMPSZ-nek az IKA-val kötött szerződése, illetve a meghirdetett pályázat adatvédelmi záradékában foglaltak szerint egyébként sem áll módjában idegen személyeknek vagy más szervezeteknek kiszolgáltatni a pályázók adatait – tájékoztat dr. Orosz Ildikó. – Csodálkozom, hogy erről sem Budapesten, sem az ukrajnai alkura­tóriumnál nem tudnak vagy nem akarnak tudni. Erre minket csak az IKA főkuratóriumának határozata jogosíthat fel. Mindazonáltal, tekintettel a támogatásuk kifizetését hiába váró szülőkre, levélben azonnal tájékoztattuk Pomogáts Bélát, az IKA elnökét a jelenlegi helyzetről, s kértük, hogy az ügyben a főkuratórium hozzon döntést.

A szóban forgó levél november 21-én íródott, ám válasz még nem érkezett Budapestről (A cikk megírásának időpontja 2003. december 2.). „…szeretnénk, ha a szeretet ünnepére valamennyi kárpátaljai magyar család megkaphatná a már egy esztendeje megpályázott támogatás összegét” – írja fentebb már idézett levelében Zubánics László. A jelek szerint azonban talán mégsem óhajtja mindenki olyan nagyon, hogy a szülők mielőbb hozzájussanak a beígért támogatáshoz. Ha ugyanis valóban így volna, az IKA-nak módjában állt volna még januárban kifizetni a támogatást – vélik a KMPSZ-ben. A jelen helyzet ugyanakkor kiváló lehetőséget adhat arra, hogy az abban érdekeltek esetleg a KMPSZ számlájára írják majd a támogatás kifizetésének késését.

V. N. – P. Zs.