Tisztújítás a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségben

KáMCSSZ-közgyűlés Munkácson

2004. január 2., 09:00 , 155. szám

December 21-én Munkácson tartotta soros tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ).

„Cserkész, fel a fejjel, a harsona zeng” – csendült fel a cserkészinduló a szövetség mun­kácsi székházában, majd Tar Katalin ügyvezető elnök köszöntötte a közgyűlés résztvevőit.

Popovics Béla, a KáMCSSZ elnöke beszámolójában arról szólt, hogy szükség van a cserkészmozgalomra, a fiatalok felkarolására, aminek előfeltétele a rátermett vezetők kinevelése. Ezt követték a bizottságok és az egyes cserkészcsapatok vezetőinek beszámolói. A közgyűlés résztvevői titkos szavazással választottak új elnökséget. Az elnök és ügyvezető elnök személyében nem történt változás. A következő három évben az elnökség tagjai rajtuk kívül Tóth Gabriella általános vezetőtiszt, Burger Zsuzsanna, a vezetőképzés vezetőtisztje és Nyeste Julianna lesznek. Póttagok: Mi­hovics György és Reiter Krisztián. Az ellenőrző bizottság tagjai: Balogh Oszkár (elnök), valamint Tegze Hajnalka és Horváth Magdolna.

-lia-