„Hozott” pontszámokkal a főiskolai felvételire

Érettségizők, felvételizők, figyelem!

2004. február 20., 01:00 , 162. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által szervezett tantárgyi vetélkedőkön elért pontszámok beszámíthatók a főiskolára felvételiző diákok vizsgaeredményébe – áll abban a megállapodásban, melyet nemrég kötött a szövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

„A tantárgyi vetélkedők résztvevőit felkészítő pedagógusok évek óta szorgalmazzák, hogy ilyen formában is „jutalmazzuk” a te­het­séges tanulók munkáját, ki­emelkedő teljesítményét. A felvetés ebben az évben került hivatalos formában a főiskola Tudományos Tanácsa elé. A pedagógusszövetség és a főiskola elnöksége megállapodott abban, hogy a KMPSZ-vetélkedőkön szerzett pontokat felhasználhatják a tanulók az érettségi és a felvételi évében” – tájékoztat dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a Rákóczi főiskola elnöke.

A jövőben nyolc KMPSZ-vetélkedőn szerezhetnek plusz felvételi pontokat az adott tanévben érettségiző diákok: Ka­rádi helyesírási verseny (rendezési helyszín: Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola), Gor­diusz matematikaverseny (Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola), megyei történelemvetélkedő (Csapi 2. Sz. Középiskola), megyei biológiavetélkedő (Nagy­dobronyi Református Líceum), idegennyelv-vetélkedő (Beregszászi Magyar Gimnázium), megyei földrajzvetélkedő (Beregszászi 8. Sz. Középiskola), Édes anyanyelvünk nyelvhelyességi verseny (Bátyúi Középiskola).

Az érettségizők az idei évtől két kategóriában versenyeznek: külön a középiskolák 11. osztályos és külön a líceumok, illetve a gimnáziumok 12. osztályos tanulói. „Erre ezért van szükség, mert a különböző iskolafajtákban egyes tantárgyakat más-más óraszámban és tanterv szerint oktatnak” – mondja dr. Orosz Ildikó.

Jutalompontot a nevezett csoportok legjobban teljesítő öt-öt versenyzője kap (tehát összesen tíz tanuló), az első helyezett – 10, a második – 8, a harmadik – 6, a negyedik – 4, az ötödik – 2 pontot. Ezeket az értékeket számíthatja be a főiskola felvételi bizottsága az adott tantárgyból felvételiző diák vizsgaeredményébe.

Fontos tudnivaló, hogy pél­­dául a történelemvetélkedőn szerzett jutalompontok csak a történelem szakra felvételizők össz­pontszámát gyarapíthatják. A ma­­gyar nyelvi vetélkedőkön szer­­­zett pontértékek a tanítói és az óvodapedagógia szakra jelentkezők felvételi vizsgákon elért összpontszá­mához adhatók hozzá.

A felvételiző diákok a KMPSZ által kiállított (rendben iktatott), eredeti oklevéllel tudják igazolni versenyeredményüket, amit a főiskola felvételi bizottságához kell benyújtani.

A KMPSZ által szervezett vetélkedők helyszíneiről, időpontjáról saját középiskolájukban érdeklődhetnek a diákok. Az adott vetélkedőre szóló jelentkezési lapot a KMPSZ beregszászi irodájába kell beküldeni.

Popovics Zsuzsanna