Tovább húzódik a huszti magyar iskola ügye

Ismét támad a polgármester

2004. február 27., 09:00 , 163. szám

Február 13-án Ukrajna Legfelsőbb Bírósága elutasította a huszti városi tanács korábbi folyamodványát, melyben a megyei fellebbviteli bíróság határozatának semmissé nyilvánítását kérte a taláros testülettől. A huszti járási bíróság ugyanakkor február 19-én ismét napirendre tűzte a huszti magyar iskola ügyében benyújtott újabb ügyészi kereset tárgyalását, ám a tárgyalásba időközben harmadik félként bevont szülői tanácsot képviselő ügyvéd kérésére ismét elnapolta a tárgyalást.

Mint ismeretes, 2003 augusztusában a megyei fellebbviteli bíróság kimondta: a husz­ti városi végrehajtó bizottság (vb) a helyi magyar iskolának egy ukrán tannyelvű középiskolával való összevonásáról hozott határozata (kelt: 2003. 02. 18.) nem megalapozott, ezért törvényileg nem érvényes.

A huszti városi vb azonban már 2003. szeptember 26-án újabb határozatot fogadott el a magyar iskola „átszervezéséről”. A Huszti Járási Ügyészség ezen újabb határozat ellen is fellebbezést nyújtott be, ám ezt a testület elutasította. Az ügyészség ezt követően fordult a magyar iskola ügyében ismét a Huszti Járási Bírósághoz.

A járási bíróság eddig több ízben elnapolta az ügy tárgyalását. Február 19-én került ismét napirendre a huszti magyar iskola esete. A Legfelsőbb Bíróságnak az iskola javára hozott döntésének ismeretében az iskola és a szülői tanács képviselői bizakodóan tekintettek a bírósági tárgyalás elé.

A tárgyaláson jelen volt Mi­hajlo Dzsanda, Huszt polgármestere, valamint harmadik félként Tóth István, a szülői tanács elnöke. A tárgyalás megnyitását követően Volodimir Keminy bíró arról tájékoztatta az ügy résztvevőit, hogy a városi vb újabb dokumentumokat nyújtott be a bírósághoz.

A harmadik felet, azaz a szülői tanácsot képviselő ügyvéd ekkor kérte a tárgyalás szüneteltetését, arra hivatkozva, hogy a szülői tanács előtt nem ismert a dokumentumok tartalma. A bíró ezek után elrendelte a tárgyalás szüneteltetését, mely várhatóan március közepén folytatódhat.

A végső megoldás tehát továbbra is várat magára a huszti iskola ügyében. Egyelőre nem tudni, kinek kedvez az időhúzás. Tény, hogy az iskola pedagógusai mindeközben harmadik hónapja nem veszik fel fizetésüket, és egyelőre az sem világos, hogy a magyar általános iskola 9. évfolyamos végzős diákjai mely intézménytől kapnak majd bizonyítványt a tanév végén. Tavaly novemberben ugyanis Volodimir Birak, a huszti városi oktatási főosztály vezetője elrendelte a huszti magyar iskola és az 5. sz. ukrán tannyelvű középiskola összevonását, miáltal a magyar iskola elvesztette jogi önállóságát…

P. Zs.