Együttes fellépés és következetes magatartás

Járási közgyűlés Munkácson

2004. március 26., 01:00 , 167. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Munkácsi Járási Középszintű Szervezete március 20-i közgyűlésén 49 küldött képviselte a járás alapszervezeteit a szövetség munkácsi székházában.

A Munkácsi Járási Középszintű Szervezet taglétszáma évek óta lassú növekedést mutat, s jelenleg 5571 tagot számlál – mondta el beszámolójában Gulácsy Géza, a középszintű szervezet elnöke.

A járás alapszervezetei a tavalyi év során 28 kulturális rendezvényt tartottak. A státustörvény végrehajtása során a Munkácsi járásban a magyar lakosság 71,4%-a, Munkácson a magyar lakosság 92,6%-a igényelt magyar igazolványt. A kiegészítő kárpótlási folyamat kapcsán több mint 400 ügyfél kereste fel a KMKSZ munkácsi járási irodáját. A járási szervezet tavaly minden alapszervezetnek három magyar nemzeti lobogót adományozott, továbbá hozzájárult a szernyei, barkaszói, izs­nyétei falunapok szervezéséhez is.

„Az elmúlt évben a munkácsi városi vezetés átadta a KMKSZ Zrínyi Ilona Magyar Könyvtárának a könyvtárépület tulajdonjogát. Az ingatlannal együtt a rezsihátralékot is „megörökölte” a könyvtár, amit azonban nem tudott önerőből kiegyenlíteni. A könyvtár működésére pályázatot nyújtottunk be az Illyés Közalapítványhoz. Támogatást nem nyertünk, noha a közalapítvány alapvető feladata, hogy segítse a határon túli magyar intézmények működését. Ugyanez a helyzet a szer­vezet 1994-ben vá­sárolt járási székházával is, melynek karbantartására tíz éve nem kaptunk támogatást” – mondta el Gulácsy Géza.

Kovács Miklós, a KMKSZ megyei elnöke arról szólt, hogy a magyar ügyek előbbre vitelének záloga a közös fellépés, amihez az alapszervezetek helyi szinten a következetes, a KMKSZ irányelveihez igazodó magatartással járulhatnak hozzá.

-nagy-