Petyovka és Nuszer ügyében továbbra sincs döntés

Munkács: az ellenzéki jelöltek is indulhatnak a polgármester-választáson

2004. április 2., 02:00 , 168. szám

Hosszú bizonytalanságot követően a munkácsi városi választási bizottság végül március 23-án bejegyezte a Mi Ukrajnánk ellenzéki tömörülés által támogatott Viktor Baloga és Lengyel Zoltán polgármesterjelölteket. A hivatalosan bejegyzett jelöltek száma ezzel hétre nőtt.

A munkácsi városi választási bizottság 13 napi halogatás után tett ezzel részben eleget a munkácsi városi bíróság döntésének, mely ugyanakkor érvénytelenítette Nuszer Ernőnek, az SZDPU(o) által támogatott polgármesterjelöltnek a bejegyzését, másrészt arra kötelezte a bizottságot, adjon magyarázatot arra, milyen indoklással utasította el az ugyancsak ellenzékinek számító Vaszil Petyovka bejegyzését. E két utóbbi bírósági döntés sorsával kapcsolatban azonban lapzártánkig nem láttak napvilágot hitelt érdemlő információk.

Mint korábban már hírt adtunk róla, az ungvári városi bíróság február 27-én érvénytelenítette a munkácsi városi tanács január 9-i rendkívüli ülésén a városi választási bizottság, illetve a szavazókörzeti választási bizottságok feloszlatásáról hozott döntését, melynek értelmében menesztették a Mikola Mesko által vezetett régi, s kinevezték a Jurij Pereszta által vezetett új összetételű testületet. Az ügyet március 26-án másodfokon tárgyalta a megyei fellebbviteli bíróság, s hatályosnak ismerte el az ungvári városi bíróság határozatát, ugyanakkor érvénytelenítette ugyanazon bíróság március 2-i döntését a február 27-i határozat hatályon kívül helyezéséről (a március 2-i döntés elnapolta a bíróság saját határozatának végrehajtását, mivel nem látott lehetőséget az ügyben dönteni hivatott városi tanács időben történő összehívására). Tehát a választásokat a Mikola Mesko által vezetett választási bizottságnak kell levezényelnie – közli a polgármesterjelöltként bejegyzett Viktor Ba­loga ellenzéki parlamenti képviselő sajtószolgálata, melynek értesülése szerint a megyei fellebbviteli bíróság futára még aznap át kívánta adni a város vezetésének a szóban forgó bírósági határozatot, ám Miroszlav Opacsko ideiglenesen kinevezett polgármester távollé­tében helyettese, Jurij Malesko elutasította az értesítés átvételét. A hatalom részéről a hírt nem kommentálták.

Jelen állás szerint tehát úgy tűnik, hét bejegyzett jelölt indul harcba a polgármesteri posztért az április 18-ára kitűzött választáson: a Népi Demokrata Párt városi szervezete és több mint húsz helyi vállalat által jelölt, s az SZDPU(o) támogatását élvező Nu­szer Ernő; a Mi Ukrajnánk által tá­mogatott, a Kárpáti Ruszinok Szö­­vetsége által jelölt Lengyel Zoltán, valamint négy önjelölt: a Mi Ukrajnánk által támogatott Viktor Ba­loga, továbbá Viktor Sevcsenko, Vaszil Burnadz, Hanna Ivanicka és Viktor Szvirida. A lista azonban még nem tekinthető véglegesnek, a napokban várhatóan újabb ülést tart a választási bizottság, melyen újabb döntés születhet Vaszil Petyovka és Nuszer Ernő sorsáról.

Időközben megkezdődött a választási kampány, a hiányos, vagy éppenséggel egymásnak ellentmondó hírek miatt azonban bizonyosan csak annyit állíthatunk, hogy a városban igen feszült a hangulat. Jól példázza a kialakult helyzetet, hogy ellenzéki források szerint március 28-án ismeretlen személyek megakadályozták Viktor Ba­loga parlamenti képviselő és polgármesterjelölt találkozóját munkácsi választóival a helyi Ruszinok Házában. Az eset kapcsán állítólag tettlegességre is sor került, s a találkozót végül az utcán rendezték meg. Hatalompárti sajtójelentés szerint ugyan­akkor szó sem volt a rendezvény akadályoztatásáról, az eset az ellenzék provokációkra alapozó taktikájának következménye.

Baráth József