A legfőbb ügyésztől vár választ Baloga

Munkácsi polgármester-választás

2004. május 14., 10:00 , 174. szám

Továbbra sem ért egyet az április 18-i munkácsi polgármester-választás hivatalos eredményével Viktor Baloga, aki ellenzéki jelöltként indult a választáson. Az ellenzéki Mi Ukrajnánk tömörülés parlamenti képviselője most a legfőbb ügyésztől vár választ arra vonatkozóan, hitelesnek tekinthetők-e az április 18-i polgármesterválasztás általuk felmutatott jegyzőkönyvei, melyek a szavazásnak a hivatalostól eltérő eredményét rögzítik.

Április 23-án Viktor Baloga átadta Viktor Kudrjavcevnek, a legfőbb ügyész helyettesének az április 18-i munkácsi polgármester-választáson a helyi választási bizottságok által a szavazás eredményéről összeállított jegyzőkönyvek hitelesített példányait. A Legfőbb Ügyészség azonban máig nem adott választ arra, hogy hitelesek-e az adott jegyzőkönyvek, avagy meghamisított dokumentumokról van szó – közli a Mi Ukrajnánk ellenzéki tömörülés kárpátaljai regionális képviseletének sajtószolgálata.

Ezzel kapcsolatban Viktor Baloga múlt heti táviratában arra kéri Hennagyij Vasziljev legfőbb ügyészt, hogy amenynyiben az általa benyújtott jegyzőkönyvek hitelesek, indítsanak bűnügyi eljárást a territoriális választási bizottság (TVB) tagjai ellen, akik megsértették a helyi választásokról szóló törvényt. Amennyiben viszont a dokumentumok hamisítványok, az ellenzéki polgármesterjelölt önmaga ellen kéri a bűnügyi eljárás lefolytatását.

Az ügy előzménye, hogy május 5-én az ungvári járási-városi bíróság újratárgyalta Viktor Baloga keresetét, melyben a felperes a választások hivatalosan kihirdetett eredményének törlését kérte, s melyet a szóban forgó testület április 26-án már elutasított. A bíró azonban a bemutatott pótlólagos bizonyítékok ellenére ismételten elutasította a keresetet, s megerősítette április 26-ai döntését, mellyel törvényesnek mondta ki a TVB eljárását, s az általa kihirdetett választási eredményt, mely szerint a választás győztese az SZDPU(o) által támogatott Nuszer Ernő.

Az ítélet kihirdetését követően a Balogát képviselő Jurij Karmazin parlamenti képviselő, ügyvéd kijelentette, hogy a megyei fellebbviteli bírósághoz és az európai bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

Baráth József