Info-pontok: a számítógépek is hallgatnak?

Adomány és propaganda

2004. június 11., 10:00 , 178. szám

A napokban több kárpátaljai magyar intézmény és szervezet gazdagodott modern számítógép-felszereléssel a magyarországi Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) jóvoltából. A pályázat helyi lebonyolítására az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) kapott megbízást. Az "info-pontok" tehát célba értek, bár a pályázat létezéséről esetenként a későbbi "nyertes pályázók" sem tudtak.

Az elmúlt hetekben több kárpátaljai magyar intézmény és szervezet gazdagodott modern számítógép-felszereléssel a magyarországi Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) jóvoltából. A fejlesztési pályázat helyi lebonyolítására az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) kapott megbízást. Az "info-pontok" célba is értek, bár a pályázat létezéséről esetenként a későbbi "nyertesek" sem tudtak.

Noha az UMDSZ külön kuratóriumot alakított a pályázat lebonyolítására, sokáig létezésének puszta ténye is tabu volt a nyilvánosság számára (lásd: Kárpátalja, március 26-i lapszám: "INFO– Pont" pályázat pályázati kiírás nélkül?). Így viszont kizárólag az UMDSZ-en múlt, mely magyar szervezet, intézmény részesül informatikai fejlesztésben (1 db számítógép + nyomtató + internetes hozzáférést biztosító kommunikációs rendszer). A Kárpáti Igaz Szóban nemrég (KISZ, 05.22-i szám) terjedelmes, bár alá nem írt cikk számol be a program eredményeiről, mely ezt az eljárást úgy minősíti, hogy az e célból Kőszeghy Elemér UMDSZ-alelnök vezetésével létrehozott bizottság "meghívásos pályázatot" hirdetett. A gyakorlatban ez nyilván azt jelenti, hogy a lebonyolítónak nem is állt szándékában mindenki számára hozzáférhetővé tenni a fejlesztési lehetőséget. Az már csak "hab a tortán", hogy korábban több "meghívott", későbbi nyertes is úgy nyilatkozott érdeklődésünkre, hogy nem is hallott a pályázatról.

Információnk szerint a program keretében Kárpátalján 30 info-pont beüzemelésére kerül sor a napokban. Azonban hogy konkrétan kik a nyertes "pályázók", arról továbbra sem nyilatkoznak az illetékesek.

Az informatikai fejlesztést szolgáló átfogó anyaországi program keretében megvalósuló "Esélyt a jövőnek Kárpátalján" akciótervnek egyébként egyetlen eleme lett nyilvánosan meghirdetve. Ennek eredményéről Makuk János, az UMDSZ informatikai szakbizottságának elnöke, a pályáztatást végző kuratórium tagja kérdésünkre elmondta, hogy az ingyenes ECDL-programban való részvételre 185 érettségi előtt álló diák pályázott, akik valamennyien meg is kapták a támogatást, azaz aki ez év őszéig sikeres ECDL-vizsgát tett/tesz, annak megtérítik vizsgadíját. A támogatási szerződések aláírása folyamatban van. "Az INFO-Pont keretében kihelyezésre kerülő számítógépek egyben internetes hozzáférést is biztosítanak, ennek gyakorlati megvalósítása folyamatban van... A pályázat odaítélésekor a területi megoszlás volt a lényeg. Ezt a programot a jövőben remélhetőleg még szélesebb körben, teljes meghirdetés mellett sikerül elterjeszteni" – nyilatkozta Makuk János.

Ami viszont az info-pontok jelenlegi kihelyezését illeti, az illetékes nem bizonyult illetékesnek. "A konkrét pályázók listája Kincs Gábornál van, én mindent leadtam az elszámoláshoz" – nyilatkozta az informatikai szakbizottság elnöke. Kincs Gábor, az UMDSZ alelnöke azonban megkeresésünket azzal utasította el, hogy mivel ő nem tagja a pályázat lebonyolítását végző kuratóriumnak, nem szolgálhat felvilágosítással. (Információink szerint ugyanakkor a Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskolában személyesen Kincs Gábor adta át az intézménynek ítélt számítástechnikai felszerelést...) "Bővebb tájékoztatásért forduljon Kőszeghy Elemér kuratóriumi elnökhöz" – mondta Kincs. Mi ez, ha nem egymásra mutogatás?

Annyit sikerült megtudnunk, hogy az INFO-Pont pályázat keretében számítástechnikai felszerelést kapott többek között a nagyszőlősi szociális karitatív központ, az UMDSZ helyi nőszövetsége Salánkon, a Sztojka István Görög Katolikus Líceum Karácsfalván, az UMDSZ helyi alapszervezete Fertősalmáson (Kőszeghy Elemér UMDSZ-alelnök szülőfalujában) és a nevetlenfalui kultúrház. Ugyancsak egy-egy számítógépet kapott a Csapi 2. Számú Középiskola, a Palágykomoróci Általános Iskola, az UMDSZ Kisdobronyi Alapszervezete, a szürtei, mezővári és mezőkaszonyi középiskola.

A már idézett KISZ-es beszámoló szerint a kuratórium a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának is "különböző formában mintegy 3 millió forint értékű technikai berendezést juttatott". Érdeklődésünkre azonban a főiskolán elmondták, lapunk megjelenéséig hírét sem hallották a szóban forgó támogatásnak. A Kárpáti Igaz Szóban megjelent tájékoztatóval kapcsolatban ugyanakkor fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a főiskolát illető támogatás nem a szóban forgó kuratórium jóindulatának gyümölcse. Mint dr. Orosz Ildikó elnök elmondta, a Rákóczi főiskola korábban közvetlenül az IHM-hez nyújtotta be fejlesztési tervezetét, a minisztérium ennek támogatását-végrehajtását utalta át a szóban forgó UMDSZ-es testülethez.

A gépeket a legtöbb helyen mára összeszerelték, az internetes kapcsolat azonban általában egyelőre nem működik. Az ezt szolgáló kommunikációs rendszer beüzemelését a "jövő hétre", "későbbre", "júniusra" ígérték az illetékesek.

Szót érdemel az is, hogyan kerültek átadásra az info-pontok. Csapon például – s nem ez az egyetlen tudomásunkra jutott eset – általános tanév végi szülői értekezletre hívták össze a szülőket és pedagógusokat, hogy a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapja a "nagy esemény".

Többen felháborodtak azon, hogy egyetlen számítógép átadása ürügyén politikai agitációnak voltak kitéve. Az "összevont" anyák- és gyermeknapi műsor és a rövid igazgatói beszéd után ugyanis Szanyi Béla, az UMDSZ Ungvári Járási Szervezetének elnöke kapott szót, aki előbb röviden ismertette az IHM-pályázatot, majd félórás propagandabeszédet tartott. "Hallhattunk a jelenlegi kárpátaljai "politikai helyzet" és a magyarországi támogatások közötti összefüggésről; arról, hogy a helyi magyarság megosztása senkinek sem tesz jót, és milyen szerencse, hogy a megváltozott helyzetben is van, aki támogatáshoz juttassa a kárpátaljai magyar közösségeket. Megtudtuk, hogy a kapott számítógépet az UMDSZ-nek köszönhetjük, és legyünk hálásak, amiért támogatásra érdemesnek tartották iskolánkat" – ad hangot véleményének az egyik jelenlévő.

Egy pályázat szabályszerű, körültekintő lebonyolításának persze mindig vannak buktatói, és utólag mindig "könnyű" rámutatni, hogyan lehetett volna jobban, hatékonyabban élni az adott lehetőséggel. Kétségtelen továbbá, hogy a szóban forgó pályázat keretében kiosztott számítástechnikai berendezésekre is nagy szükségük van az adományozottaknak. Nyilvánvaló azonban, hogy amikor számos magyar oktatási intézmény a minimális eszközökkel sem rendelkezik, nem alaptalanul kérhető számon, hogy racionálisabb hozzáállással például a jelenleginél jóval több iskolát, intézményt sikerült volna csatlakoztatni a világhálóhoz. Már ha meghirdették volna a pályázatot, már ha ez lett volna a cél, s nem a politika.

Popovics Zsuzsanna